Hvordan åpne/sperre for å utveksle resultater?

Institusjonene  åpner for resultatutveksling i bildet WebApplikasjon - Modulvalg:

* Feltet Aktiv J for Modulkode RESUTVEKSL

* Aktiv settes N for Egenskap RESERVER

* Henterutinen må klargjøres av FS for den enkelte institusjon. Ta kontakt med fs-support.

Publisert 5. okt. 2017 15:26 - Sist endret 5. okt. 2017 15:26