EpN

Innspill ifm testing av EpN

Merk at innholdet er under arbeid og er listene ikke fullstendige.

Innhold

1) Feil som er meldt inn

2) Ønsker som er meldt inn

 

Tips: Klikk på aktuell kolonnetittel for å sortere listen alfabetisk/kronologisk.

Feil som er meldt inn

Nr. Sist oppdatert Tema Jira-nummer Beskrivelse UNIT sin vurdering Status
1 2018-01-23 Feilmelding ved initiering av periode   Noen kan oppleve at man får meldingen: Informasjon om web-services er ikke angitt i databasen. Ta kontakt med FS-kundestøtte etter at en periode er initiert
Løsning: forsøk å logge ut og deretter inn igjen for å komme forbi feilmeldingen.
Dette vil bli rettet ved anledning på vent
2 2018-01-31 v 2.2: Grafikkfeil ved hjelpetekster i erstatningsfelt   Grafikkfeil ved hjelpetekster i erstatningsfelt gjør at disse hjelpetekstene blir uleselige Dette vil bli rettet ved anledning - ca februar 2018 rettet
3 2018-01-31 v 2.2: Grafikkfeil for feltet "Originalverdier fra FS" - vurd.komb   Grafikkfeil for Originalverdier fra FS for vurderingskombinasjon gjør at feltet blir uleselig Dette vil bli rettet ved anledning - ca februar 2018 rettet
4 2018-01-31 v 2.2: Påkrevd stadium for Undervisningsspråk   Påkrevd stadium for felt Undervisningsspråk virker ikke, det lar seg gjøre å sende emnet videre selv om det mangler Dette vil bli rettet ved anledning - ca februar 2018 rettet
5 2018-01-31 v 2.2: Feilmelding tilknyttet grønn blyant på Undervisningsspråk   Feilmelding som ikke stemmer dukker opp når man trykker på grønn blyant på Undervisningsspråk Dette vil bli rettet ved anledning - ca februar 2018 rettet
6 2018-01-31 v 2.2: Endringsrappport og personroller   I endringsrapporten med 'alle felt' kommer noen personroller med, men ikke alle Dette vil bli rettet ved anledning - ca februar 2018 rettet
7 2018-02-09 Endringsrapport og punktlister   Endringsrapporten viser ikke punktlister slik som i den vanlige rapporten Dette vil bli rettet ved anledning - ca februar/mars 2018 rettet
8 2018-03-12 Lenkefunksjonaliteten i teksteditoren   Lenkefunksjonaliteten i teksteditoren til Infotekster fungerer ikke

 - avhengig av en rettelse i FS FS8.1.3

- Ikke påbegynt

 
9 2017-04-10 Kopiering av emne - erstatningsfelt blir tatt med 775 Ved kopiering av emne blir erstatningsfeltene tatt med og det gir feil historikk Dette vil bli rettet ved anledning - ca mars 2018  rettet
10 2018_08_16 Enkelt søk og globalt søk fungerer ikke som ønsket 1102 Enkelt søk blankes ut og globalt søk har fått "er lik" som default verdi istedenfor "inneholder"   rettet i versjon 2.3.6.1
11 2018_08_16 Usynlig feil for felt Undervisningstermin 1105 Undervisningstermin må ha Påkrevd stadium satt til "(velg), ellers får man ikke sendt emnet videre til neste steg (for emner hentet fra FS) Dette vil bli rettet ved anledning ikke påbegynt
12 2018_18_17 Hjelpetekst til Emneinfo og tilknyttede studieprogram vises ikke 1107 Hjelpetekst til Emneinfo og Tilknyttede studieprogram (fane Rapportering) vises ikke   rettet i versjon 2.3.7
13 2018_09_05 Stadiumoppgradering og historiske personroller 1122 Stadiumoppgradering feiler når personrollene har ugyldige datoer (historiske datoer) slik at brukeren ikke får sendt emnet videre.   rettet i versjon 2.3.7
14 2018_08_22 Rød feilmelding på Feltinnstillinger 1112 Rød feilmelding dukker opp ("Endringene er lagret, men du har satt opp potensielt ugyldige verdier. Du kan se feilmeldingene ved å føre musa over varseltrekanten i feltet det gjelder.") selv om feltinnstillingene er korrekte.   rettet i versjon 2.3.7
15 2018_10_03 Rød varselstrekant fremkommer på S1 selv om den ikke er påkrevd før S3/S4 1151 Gjelder fane Rapportering, Tilknyttede studieprogram som er ugyldige men har sluttperiode utfylt, fagpersonen får fortsatt rød varselstrekant ikke påbegynt  
16 2018_08_07 Uryddig fremvisning av sammenligningsrapport vedr tilknyttede studieprogram 1152 Emner med mange tilknyttede studieprogram får en uryddig fremvisning når det er gjort endringer på de tilknyttede studieprogrammene (feks bruker har lagt til flere studieprogam), slik at det er vanskelig å se differansen i pdfen. ikke påbegynt  
17            
18            
19            
20            

Ønsker som er meldt inn

Nr. Sist endret Tema Beskrivelse UNIT sin vurdering Status
1 2018-01-31 Campus Mulighet for campus som valgmulighet i verdilister kom på plass i 2017. Videre arbeid går ut på å gjøre det mulig å velge campus under fane Generelt på emnet. Prioriteres vår 2018 forventet ferdigstilt 2018
2 2018-03-09 Synkronisering - fagpersoner Jira-1021: Mulighet for at Administrator skal slippe å måtte synkronisere fagpersoner manuelt, men at dette går automatisk og jevnlig som en databasejobb Ikke vurdert enda  
3 2018-04-09 Endringsrapport - for flere emner Mulighet for å velge flere emner i endringsrapporten Problematisk teknisk.  
4 2018-06_11

E-post fra/via kommentarfeltet

Mulighet for å sende e-post fra/via kommentarfeltet uavhengig av om emnet sendes tilbake i flyten

Ikke vurdert enda

 

5 2018_04_19 Datoer tilknyttet personrolle Jira-1044: Ønske om at det kommer et valg i EpN om en ønsker å registrere dato fra-til (som i dag) eller år/termin fra-til. I FS så ligger det dato og jeg har forstått at det vil være vanskelig å endre her. 
Ved UiS så ønsker vi å bruke år/termin fra-til og da må datoene som kommer fra FS konverteres til termin i EpN ut fra de intervaller som brukes (som vel er vår=01.01-31.7. og høst =01.08-31.12.). Disse intervallene brukes vel både ved uthenting av termin fra FS til LMS og fra FS til studieinfo via REST)?
Ved å kunne registrere år/termin fra-til i EpN ville det ført til at datoene på rollene i EpN på emner ville blitt mye enklere å håndtere.
ikke vurdert enda  
6 2018_09_04 Automatisk navnehistorikk Jira-1125: Forslag om at automatisk navnehistorikk kun genereres på grunnlag av endringer i feltet EMNENAVN_BOKMAL, da reelle navneendringer vil medføre endring i dette feltet.Ved overføring av emner fra EpN til FS opprettes navnehistorikk dersom det er gjort endringer/registreringer i navnefeltene i EpN per i dag. ikke vurdert enda  
7 2018_09_25 Navn på emnet fremkomme Jira.1146: Det er ønskelig at navnet på emnet fremkommer i EpNs redigeringsprosess, da emnekodene ofte er like for fagpersonene ikke vurdert enda  
8 2018_10_08 Default sted på Mine steder i EpN Jira 1156:  Sted ansatt i tabell Fagperson kunne vært satt inn som default sted på Mine steder i EpN. ikke vurdert enda  
9 2019_10_15 Default-innstillinger for status-registreringer for tilknyttede studieprogram RT #367052 Ønskelig å kunne sette egne default-verdier for statusfeltene i feltinnstillinger  ikke vurdert enda  
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
Publisert 23. jan. 2018 13:42 - Sist endret 15. okt. 2019 15:41