Fagpersonweb

Fagpersonweb er en webapplikasjon som lar fagpersoner utføre en rekke nødvendige studieadministrative rutiner og oppgaver, og fungerer som støtteverktøy i undervisningspraksisen.

Kort om Fagpersonweb og gevinster ved å ta applikasjonen i bruk

  • I Fagpersonweb kan fagpersoner selv oppsøke oppdatert informasjon om sine studenter, direkte fra FS-basen. Dette sparer studieadministrasjonen fra å måtte lage navnelister til faglærere.
  • Oppmøteregistrering i Fagpersonweb registreres direkte i FS-basen, og informasjonen er umiddelbart tilgjengelig for studieadministrasjonen. Dette sparer både faglige og administrative ansatte for merarbeid ved å produsere og vedlikeholde papirbaserte oppmøtelister for hver undervisningstime.
  • Oppmøteregistrering med kortleser muliggjør effektiv oppmøteregistrering også for større studentgrupper
  • Sensurmodulen muliggjør effektiv digital håndtering av sensur, klagesensur og distribusjon av begrunnelser også for eksamener som ikke foregår i digitale eksamenssystemer. Dette sparer både studieadministrative og faglige ansatte for arbeid knyttet til produksjon, distribusjon og innsamling av papirbaserte sensurlister for disse eksamenene. I kombinasjon med klagemodulen i Studentweb kan også studentene forvente en raskere og mer smidig behandling av forespørsler om begrunnelse.
  • Modulen for godkjenning av obligatoriske aktiviteter i forbindelse med undervisningen gir institusjonene en enkel løsning for å administrere og innhente slike godkjenninger fra faglærere. Dette sparer både studieadministrative og faglige ansatte for merarbeid knyttet til papirbasert håndtering av slike godkjenninger.

Historikk

Tjenesten ble satt i produksjon i 2011 og er et tilbud til alle institusjoner. Høsten 2015 ble det satt i gang et prosjekt for videreutvikling av applikasjonen. I perioden høsten 2015 - høsten 2016 ble hele applikasjonen skrevet om til ny plattform og nytt design (FUN). Første versjon av ny Fagpersonweb kom i produksjon 6. januar 2017. I 2017 ble applikasjonen utvidet med en ny modul for sensurregistrering. Nyutviklingsprosjektet ble ferdigstilt 1. oktober 2017.

Versjon i produksjon

Fagpersonweb 2.3.16.8 - 2021-02-06T09:35:49Z

Publisert 13. feb. 2012 13:48 - Sist endret 5. juni 2020 16:36