Rapport 23. mai - 6. juni 2019

Mye av tiden denne perioden har gått med til feilrettinger og mindre forbedringer. I tillegg har vi gjort ferdig saksbehandlerinnloggingen, som er et viktig skritt på veien mot første fullversjon. Vi har også jobbet med å hente ut data til ny funksjonalitet knyttet til fakturaadresse. I tillegg jobber vi videre med kartlegging av behov knyttet til funksjonaliteten for foretaksregistrering i EVUweb 2.

Release

Endringer blir lagt ut i test og produksjon fortløpende, normalt mellom kl 09.00 og 10.00 på virkedager. I denne perioden ble det lagt ut 3 oppdateringer.

Pilot

To nye institusjoner, UiA og LDH, har tatt i bruk EVUweb 3 i løpet av denne perioden. Følgende 8 institusjoner er i produksjon med EVUweb 3 pr. 6. juni 2019.

 • Høgskolen i Østfold (HiØ)
 • Høyskolen Kristiania (HK)
 • Lovisenberg diakonale høgskole (LDH)
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
 • UiT - Norges arktiske universitet
 • Universitetet i Agder (UiA)
 • Universitetet i Stavanger (UiS)
 • Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

Endringer i produksjon

Fullstendig oversikt over endringer som er produksjonssatt siden sist, ligger på endringsoversikten for EVUweb 3. Blant disse kan nevnes:

 • Saksbehandlerpålogging er .ferdig
 • Lagt til trespråklige tekster for mange feilmeldinger

Brukerdokumentasjonen for EVUweb er oppdatert med de siste endringene.

Andre endringer

Teamet og ekspertgruppa har også jobbet videre med andre endringer, som ikke har funnet veien ut i produksjon ennå:

Kurskatalogen

 •  Unit har bedt FS-kontaktene om innspill til videreutvikling av kurskatalogen. Forsvarets høgskole har meldt sin interesse for å prøve ut funksjonaliteten, og Lovisenberg diakonale høgskole har også kommet med konstruktive innspill.

Foretaksregistrering

 •  Unit har hatt møte med MF for utrede behov knyttet til foretaksregistreringsfunksjonaliteten i EVUweb 2. Vi har videre vært i kontakt med NTNU, UiB og OsloMet for å utrede videre hvilke behov institusjonene har opp mot bestillere av oppdragskurs.
Publisert 7. juni 2019 13:44 - Sist endret 7. juni 2019 13:44