Resultatutveksling - informasjon for søkere og studenter

Resultatutveksling er en tjeneste som gjør at norske universiteter og høgskoler kan hente utdanningsresultater du har oppnådd ved andre utdanningsinstitusjoner i Norge.

Hva er resultatutveksling?

Når du søker om opptak til et universitet eller en høgskole må du dokumentere at du fyller opptakskravet. Dersom du tidligere har avlagt høyere utdanning kan institusjonen du søker om opptak til digitalt hente inn dine utdanningsresultater fra andre universitetet og høgskoler. Det gjør at du slipper å dokumentere dette selv.

Du trenger ikke avgi samtykke for at universitetet/høgskolen du søker til skal kunne hente inn dine utdanningsresultater.

Hvem kan bruke resultatutveksling?

Resultatutveksling er aktuelt for deg som søker om opptak på grunnlag av høyere utdanning (eksempelvis en bachelorgrad) eller som søker om godkjenning/innpassing av utdanning fra et annet universitet/høgskole.

Ikke alle universiteter/høgskoler benytter resultatutveksling

Resultatutveksling er mulig mellom norske universiteter og høgskoler som bruker det studieadministrative systemet Felles Studentsystem (FS). FS brukes av de aller fleste universiteter og høgskoler i Norge, med unntak av Handelshøyskolen BI. Se komplett liste over institusjoner som benytter FS.

Merk at det varierer fra institusjon til institusjon hvor langt tilbake i tid de har utdanningsresultater digitalt lagret. Resultater fra utlandet kommer ikke med i resultatutveksling.

Tips: Du kan dele resultater fra flere institusjoner som ikke er med på resultatutvekslingen, via Vitnemålsportalen.

Du kan selv se hvilke resultater som er hentet inn

Både i Studentweb, Søknadsweb og i Søkerportalen til Samordna opptak kan du se hvilke utdanningsresultater som har blitt hentet inn ifm din søknad om opptak. Ev. nye resultater du oppnår i perioden fra du søker til søknaden skal behandles vil bli hentet inn hver uke (fredag kveld).

Emneord: Resultatutveksling
Publisert 1. apr. 2016 15:08 - Sist endret 8. juli 2022 14:31