Driftsmeldinger - Side 4

Publisert 17. sep. 2020 09:45

Det er behov for nedetid for webapplikasjonene i forbindelse med endring  av passord på fs databasebrukere. Vi  regner med ca. 2 timer nedetid for webapplikasjonene, og at det i løpet av disse 2 timene vil være ca. 10 min. nedetid for hver av FS-basene.

 

Vi ønsker å gjøre dette torsdag 24. september fra kl 20:00

Alternative datoer er:

tirsdag 22. september fra kl 20:00

onsdag  23. september fra kl 20:00

 

Dette må gjøres samtidig for alle.

 

Publisert 7. aug. 2020 11:30

Flere institusjoner melder om feil i rutine FS159.001 (Opprette søkere som student). Vi jobber parallelt for å se om vi kan fikse feilen og for å identifisere studenter som forhindrer rutinen i å kjøre. Vi ber alle som opplever feil av typen ORA-20160: FEIL>> UndervisningsMelding - Kan ikke slette denne undervisningsmeldingen. Studenten er meldt til undervisningsaktivitet for denne enheten melde fra til fs-support@fsat.no. Sørg i så fall for å spesifiserer studietypen(e) problemet gjelder.