Brukermedvirkning

For å ivareta institusjonenes behov og interesser, har Unit etablert en brukerinvolveringsmodell som skal sikre tydelig medvirkning fra institusjonene i høyere utdanning og forskning. Strukturene for brukermedvirkning er definert i styringsmodellen.

Digitaliseringsstyret

Digitaliseringsstyret skal styrke digitaliseringen gjennom nasjonal styring og samordning og har en rådgivende funksjon overfor Unit, jf. mandatet for Digitaliseringsstyret.

Fagutvalgene

Fagutvalgene er rådgivende og skal bistå Digitaliseringsstyret strategisk med å sikre en samordnet og effektiv realisering av digitaliseringsstrategien.

FS-systemene hører inn under Fagutvalg for utdanning (Unit.no)

Tjenesterådene

Tjenesterådene skal ha hovedansvar for forvaltning og videreutvikling av fellestjenester i UH-sektoren. Aktuelle tjenesteråd:

Tjenesteråd for studieadminsitrasjon (Unit.no)

Tjenesteråd for undervisningstjenester (Unit.no)