Møte i FS-Planleggingsgruppe

Nettmøte for å gjennomgå innkomne ønsker. Lunsjpause kl 11:00 - 11:45.

 


Innkalt

Espen Kristensen, UiT
Øystein Ørnegård, UiB
Erik Langbakk, NTNU
Tor Erga, UiS
Dag Olav Nilsen, UiA
Lena Finseth, UiO
Gro Christensen, OsloMet
Marit Vartdal Engeseth, HVO
Henrik Røneid, HK
Lars Vemund Solerød, USN
Geir Vangen, Sikt
Maria Segerkvist Kumle, Sikt
Karen Skadsheim Sikkeland, Sikt
Aune Moe, Sikt
 
 

Dagsorden

1. Gjennomgang av innkomne ønsker

Vi har gjennomgått listen over saker som fortsatt er åpne, og tatt ut saker vi mener er aktuelle for å vurdere gjennomført i 2022 ved siden av moderniseringsarbeidet. Det gjelder først å avklare om den enkelte sak kan vente til å bli en del av moderniseringsarbeidet, evt om den skal avvises av andre årsaker. Og i neste omgang må det foretas en prioritering.

 

Oversikt over saker (FS-22-003-1)
Enkeltsaker (FS-22-003-2)

Publisert 3. des. 2021 10:48 - Sist endret 29. mars 2022 08:58