Møte i FS-Planleggingsgruppe

 


Innkalt

Espen Kristensen, UiT
Øystein Ørnegård, UiB
Erik Langbakk, NTNU
Tor Erga, UiS
Dag Olav Nilsen, UiA
Lena Finseth, UiO
Gro Christensen, OsloMet
Marit Vartdal Engeseth, HVO
Henrik Røneid, HK
Lars Vemund Solerød, USN
Geir Vangen, Unit
Aune Moe, Unit 
Maria Segerkvist Kumle, Unit
 
 

Klikk her for å delta i møtet

Dagsorden

1. Referat fra møte i Planleggingsgruppen og oppfølgingssaker 

Møte 14. september 2021 (FS-21-020)

2. Referatsaker

Skriftlige referater vil kun bli gjennomgått dersom det er spørsmål til innholdet i det enkelte referat. Dersom skriftlig referat ikke foreligger, vil det gis et muntlig referat.

 1. Møte i Tjenesteråd for studieadministrative tjenester 8. september (referat). 
 2. Møte i Fagutvalg for utdanning 17. september. (referat)
 3. Møter i Digitaliseringsstyret 1. oktober (referat)

3. Orienteringssaker

Notat med informasjon (FS-21-003-12).
Sakene vil kun bli tatt opp dersom det er spørsmål til det enkelte punkt.
Notatet inneholder informasjon om følgende saker:

 1. Nytt fra Unit
 2. Emrex, DigiRec og EDSSI
 3. Møte med Politidirektoratet om politiattester 

4. FS-Kontaktforum 26.-27. oktober

Kort runde rundt bordet.
Innsendte evalueringer (FS-21-006-7)

5. Evaluering av Planleggingsgruppen

Gjennomgang av gruppens arbeidsform og rutiner i årenes løp.

 • Hva har fungert bra, hvar har fungert mindre bra?
 • Hva er verdt å ta vare på fra gruppens arbeidsform og kompetanse?
 • Hvilket mandat bør fremtidig "Planleggingsgruppe" ha?
 • Hvordan bør gruppen i praksis jobbe og hvilke typer saker bør gruppen ha størst fokus på?
 • Tanker om gruppens sammensetting angående kompetanse og typer studier?

I 2011 hadde vi en evaluering av Planleggingsgruppen, etter at den hadde vært i funksjon i 2 år. Vedlagt dokument om formål og rutiner, vedtatt på etableringsmøte i 2009. Dokumentet var sendt til møtet i april 2011 (FS-11-047-8).

Vedlagt også utdrag fra referatet fra april 2011 vedr. evalueringen (FS-21-003-13).

6. Gjennomgang av innkomne ønsker

Prioritering av ønsker gjøres i etterkant via Forms. 

Oversikt over saker (FS-21-004-11a)
Enkeltsaker (FS-21-004-11b)

 1. USN - Telle antall eksamensforsøk på delvurderinger 
 2. UiO - Undervisning: skille mellom terminer 
 3. HVO - Varsel om manglende und.enhet 
 4. UiB - Fletting av mangler og profilkrav i brevrapport 
 5. OsloMet - Sletting av vurderings- og undervisningsmeldinger 
 6. USN - Campus i rutine for oppretting av kommisjoner 
 7. MF - Varsel om kontroll av sensur lagt inn via Fagpersonweb 
 8. HINN - Mangler i rutine FS439.001 
 9. UiT - Rutine for registrering av personer med kun ett navn 
 10. UiT - Forhåndstildeling av klagesaker 
 11. UiB - Ryddigere fremvisning av personløpenr 
 12. USN - Varsel om registrering av obligatoriske oppgaver 
 13. UiT - Endring av periode for studierett 
 14. UiO - Merknad og funksjon ved klagesak 
 15. UiT - Endre standardoppsett på rutine FS455.001 
 16. USN - Digital vitnemål: merking av dublikat 
 17. UiS - Endring av sensur direkte i vurderingsprotokoll 
 18. NTNU - Informasjon om studentene har fått sensur eller ikke (utført)
 19. UiS - Mulighet for å legge inn url til flere språk 
 20. UiO - Kopiere kommisjoner fra en vurderingsenhet til en annen 
 21. UiS - Bestillingsløsning for papirvitnemål

7. Eventuelt

Publisert 16. nov. 2021 08:57 - Sist endret 29. mars 2022 08:58