Møte i FS-Planleggingsgruppe

 


Innkalt

Espen Kristensen, UiT
Øystein Ørnegård, UiB
Erik Langbakk, NTNU
Tor Erga, UiS
Dag Olav Nilsen, UiA
Lena Finseth, UiO
Gro Christensen, OsloMet
Marit Vartdal Engeseth, HVO
Henrik Røneid, HK
Lars Vemund Solerød, USN
Jørgen Ofstad, Unit
Geir Vangen, Unit
Aune Moe, Unit 
 
 

Dagsorden

1. Program FS-Kontaktforum 26.-27. oktober 2021

Utkast til program ferdigstilles.

2. Opprette en inspirasjonsbank og Teams-grupper

Forslag fra UiO v/Lena Finseth diskuteres. (FS-21-003-11)

Videre tar vi en nærmere diskusjon på hvordan ev. Teams-grupper skal etableres og hva konkret skal foregå i gruppene.

3. Eventuelt

Publisert 4. nov. 2021 09:35 - Sist endret 29. mars 2022 08:58