Møte i FS-Planleggingsgruppe

 


Innkalt

Espen Kristensen, UiT
Øystein Ørnegård, UiB
Erik Langbakk, NTNU
Tor Erga, UiS
Dag Olav Nilsen, UiA
Lena Finseth, UiO
Gro Christensen, OsloMet
Marit Vartdal Engeseth, HVO
Henrik Røneid, HK
Lars Vemund Solerød, USN
Knut Løvold, Unit
Marte Holhjem, Unit
Geir Vangen, Unit
Aune Moe, Unit 
 
 

Dagsorden

1. Referat fra møte i Planleggingsgruppen og oppfølgingssaker 

Møte 25. mars 2021 (FS-21-012)

2. Referatsaker

Skriftlige referater vil kun bli gjennomgått dersom det er spørsmål til innholdet i det enkelte referat. Dersom skriftlig referat ikke foreligger, vil det gis et muntlig referat.

 1. Møte i Tjenesteråd for studieadministrative tjenester 5. mai (agenda). Referat ettersendes.
 2. Møte i Fagutvalg for utdanning 25. mai (agenda). Referat (oppdatert 01.07.).
 3. Møter i Digitaliseringsstyret 29. april (referat) og 9. juni (agenda). Muntlig referat).
  Referat fra møte 9. juni (oppdatert 28.06.)

3. Orienteringssaker

Notat med informasjon (FS-21-003-8).
Sakene vil kun bli tatt opp dersom det er spørsmål til det enkelte punkt.
Notatet inneholder informasjon om følgende saker:

 1. Nytt fra Unit
 2. Emrex, DigiRec og EDSSI
 3. Møte med Politidirektoratet om politiattester 27. mai
 4. Arbeidsoppgaver høsten 2021
  Notat til Fagutvalget om prioritering av integrasjonsarbeidet

4. FS-Kontaktforum 26.-27. oktober 2021

Tema til Kontaktforumet diskuteres (FS-21-009).

Bestemme sted dersom det er mulig å arrangere dette fysisk.

5. Høringssak om endring av standardtekst i vitnemålets side 2

Samlenotat med høringsssvar (FS-21-013-2).
KRUS: Vedlegg til høringssvar, eksempel på vitnemål (FS-21-013-2a)
LDH: Høringssvar (FS-21-013-2b)
NLA: Høringssvar (FS-21-013-2c)

6. Teams for kontaktpersoner

Henvendelse fra USN: 
Det foregår en del informasjonsutveksling og avklaringer på mail mellom kontaktpersonene. Burde vi ikke fått opp ett Teams for dette? Kanskje ett for alle FS superbrukere også?

7. Møteplan høsten 2021

Nettmøte i september: Forslag onsdag 15. og torsdag 16. september kl 12-15. Ferdigstille program til Kontaktforum.

Nettmøte i oktober: Forslag torsdag 28. og fredag 29. oktober, ev. fysisk møte torsdag 28. oktober kl 9-15.

8. Eventuelt

Publisert 14. des. 2020 09:42 - Sist endret 29. mars 2022 08:58