Møte i FS-Planleggingsgruppe

 


Innkalt

Espen Kristensen, UiT
Øystein Ørnegård, UiB
Erik Langbakk, NTNU
Tor Erga, UiS
Dag Olav Nilsen, UiA
Lena Finseth, UiO
Gro Christensen, OsloMet
Marit Vartdal Engeseth, HVO
Henrik Røneid, HK
Lars Vemund Solerød, USN
Knut Løvold, Unit
Geir Vangen, Unit
Aune Moe, Unit 
 
 
 
 

Dagsorden

1. Gjennomgang av innkomne ønsker

Prioritering av ønsker gjøres i etterkant via Forms. 

 1. UiO - FS651.002 og bildet Oppnådd kvalifikasjon - overlappende grader (FS-21-004-1)
 2. USN - Tilgang for vitenskapelig ansatte til opptaksdata (FS-21-004-2)
 3. UiS - FS214.002 Send SMS (FS-21-004-4)
 4. UiT - Begrunnelse og klage i Studentweb - flytte klagefristen med 1 dag (FS-21-004-5)
  Tilsvarende sak er sendt inn av UiS (FS-21-004-8)
  Dialog med jurist v/Unit (FS-21-004-10)
 5. USN - Utelate emner med 0 SP fra digital karakterutskrift bestilt via Studentweb (FS-21-004-6)
 6. UiS - FS202.007 Utgått dato på personrolle (FS-21-004-7)
 7. Nord - Undervisningsorganisering (FS-21-004-9)

UiS - FS579.003 - Visning av kandidatnr (FS-21-004-3) - Utgår. Visvalg for kandidatnr kommer i rapporten til FS8.3.1.

Publisert 28. jan. 2021 13:43 - Sist endret 29. mars 2022 08:58