Møte i FS-Planleggingsgruppe

 


Innkalt

Espen Kristensen, UiT
Øystein Ørnegård, UiB
Erik Langbakk, NTNU
Tor Erga, UiS
Dag Olav Nilsen, UiA
Lena Finseth, UiO
Gro Christensen, OsloMet
Hans Jacob Berntsen, HSN
Marit Vartdal Engeseth, HVO
Henrik Røneid, HK
Knut Løvold, Unit
Marte Holhjem, Unit
Geir Vangen, Unit
Aune Moe, Unit 
 
 
 
 

Dagsorden

1. Referat fra møte i Planleggingsgruppen og oppfølgingssaker 

Møte 10.-11. juni 2020 (FS-20-026)

2. Referatsaker

Skriftlige referater vil kun bli gjennomgått dersom det er spørsmål til innholdet i det enkelte referat. Dersom skriftlig referat ikke foreligger, vil det gis et muntlig referat.

 1. Møte i Tjenesteråd for studieadministrative tjenester 22. juni (referat)
 2. Møte i Fagutvalg for utdanning 26. august (referat)

3. Orienteringssaker

Notat med informasjon (FS-20-003-12). Sakene vil kun bli tatt opp dersom det er spørsmål til det enkelte punkt.
Notatet inneholder informasjon om følgende saker:

 1. Nytt fra Unit
 2. Emrex, Erasmus Without Paper, DigiRec og EDSSI
 3. Løsning for politiattester. Referat fra møte mellom Justis- og beredskapsdepartementet og Kunnskapsdepartementet 17. juni (referat)

4. FS-Kontaktforum 21.-22. oktober 2020 og FS-arrangementer i 2021

Forslag til program gjennomgås og endelig versjon utarbeides (FS-20-006-4).

Datoer for FS-Kontaktforum og FS-Brukerforum 2021 fastsettes.

5. Innkomne ønsker

 1. OsloMet - Emnenavn - navnehistorikk (FS-20-004-20)
  Vedlegg: Skjermbilder med eksempler på navnehistorikk (FS-20-004-20-1)

 2. HVO - Utenlandske institusjonsnavn på vitnemål. Sted samlebilde og FS670.001 Vitnemålsdokumenter (FS-20-004-21)

 3. UiS - FS359.001 Generering av registerkort (FS-20-004-22)

 4. UiO - FS470.001 Tilbud/venteliste/avslagsliste/oppmøteliste (FS-20-004-23)
  Vedlegg: Skjermbilder (FS-20-004-23-1)

 5. UiO - Status godkjent betalingssted i tabellen Institusjon (FS-20-004-24)

6. Ønskelisten

 1. Gjennomgang av saker på listen. Liste over saker (FS-20-005-3a) og detaljert oversikt (FS-20-005-4)

 2. Prioritering av saker (prioritering gjøres i Forms som sendes ut i etterkant av møtet)

7. Eventuelt

Publisert 15. juni 2020 15:11 - Sist endret 29. mars 2022 08:58