Møte i FS-Planleggingsgruppe

Møtet er endret til 2 nettmøter a 3 timer.  

 


Innkalt

Espen Kristensen, UiT
Øystein Ørnegård, UiB
Erik Langbakk, NTNU
Tor Erga, UiS
Dag Olav Nilsen, UiA
Lena Finseth, UiO
Gro Christensen, OsloMet
Hans Jacob Berntsen, HSN
Marit Vartdal Engeseth, HVO
Henrik Røneid, HK
Knut Løvold, Unit
Geir Vangen, Unit
Aune Moe, Unit 
 
 
 
 

Dagsorden

1. Referater fra møter i Planleggingsgruppen og oppfølgingssaker 

 1. 22. januar (FS-20-008)
 2. 29. januar (FS-20-009)

2. Referatsaker

Skriftlige referater vil kun bli gjennomgått dersom det er spørsmål til innholdet i det enkelte referat. Dersom skriftlig referat ikke foreligger, vil det gis et muntlig referat.

 1. Møter i ekspertgruppe for vurdering
 2. Møte i STAR-gruppen 20. januar  (STAR-20-002)
 3. Møte i arbeidsgruppe for digitalisering av studentmobilitet 2. og 3. mars
  Kort presentasjon av forprosjektet
 4. Møte i ekspertgruppe for undervisning 16. mars (referat )

3. Orienteringssaker

 1. Tjenesteråd for studieadministrative tjenester
 2. Emrex, Erasmus Without Paper, Europass og DigiRec (notat legges ut senere)
 3. Møte i Fagutvalget for utdanning 25. februar (referat)
 4. Møte med Lånekassa om integrasjonsarkitektur 5. mars 
 5. Møter om campusfunksjonalitet 7. februar, 28. februar og 6. mars
 6. Møte med Boligprodusentenes Forening 25. februar (referat)
 7. Årsrapport for FS (rapport)

4. Evaluering av FS

Gartner Group er i ferd med å gjennomføre en teknisk og funksjonell vurdering av FS.
Rapport vil foreligge 1. mai. 

5. FS-Kontaktforum 21.-22. oktober 2020 på Scandic Hell

Starte arbeidet med program. Forslag til tema diskuteres (FS-20-006-2)
Forslag til program utarbeides til juni-møtet.

6. Innkomne ønsker

 1. UiB - Slette/stoppe e-poster i e-post-køen (FS-20-004-8)
 2. UiS - Oppdater e-post mot KORR for ikke-aktive studenter (FS-20-004-12)

7. Bruk/visning av e-postadresse, tlf.nr og mobilnr

Utsettes til vi har et fysisk møte. 

8. Sletting av rad i FS for lisenstype for levert politiattest

Student samlebilde - fanen Lisens.
Sak 1j fra møte i Planleggingsgruppen 29. januar (FS-19-004-44)
Oppfølgingssak fra OsloMet (FS-20-004-11)

9. Prinsipper for videreutvikling av kontrollfunksjoner for registreringer i FS, FS-rapporter og Tableau

Notat fra UiO (FS-20-003-4)

10. Rapportering til DBH

Henvendelse fra OsloMet (FS-20-003-5)

11. Diskusjonssak: Studietilsynsforskrift

Henvendelse fra USN (FS-20-003-6)

12. Eventuelt

Publisert 21. okt. 2019 15:13 - Sist endret 29. mars 2022 08:58