Møte i FS-Planleggingsgruppe

 


Innkalt

Espen Kristensen, UiT
Øystein Ørnegård, UiB
Erik Langbakk, NTNU
Tor Erga, UiS
Dag Olav Nilsen, UiA
Lena Finseth, UiO
Gro Christensen, OsloMet
Hans Jacob Berntsen, HSN
Marit Vartdal Engeseth, HVO
Henrik Røneid, HK
Knut Løvold, Unit
Marte Holhjem, Unit
Geir Vangen, Unit
Aune Moe, Unit 
 
 
 
 

Dagsorden

1. Innkomne ønsker

 1. USN - Utvekslingsavtale samlebilde, felt for utvekslingssemester (FS-19-004-32)
  Vedlegg: Skjermbilde (FS-19-004-32-1)
 2. UiB - FS935.001 Innlevering uten gjennomført disputas (FS-19-004-33)
 3. UiB - Visning av eksternstudier (FS-19-004-34)
  Vedlegg: Visning av eksternstudier inkll. skjermbilder (FS-19-004-34-1)
 4. UiB - Rutiner rundt søknad som trekkes (FS-19-004-35)
 5. UiB - FS718.002 Generering av emner i utdanningsplan (FS-19-004-36)
 6. HK - Automatisk oppdatering mot KORR (FS-19-004-37)
 7. NTNU - Flettefil i e-post (FS-19-004-38)
  Vedlegg: Eksempel på e-post (FS-19-004-38-1)
 8. UiO - Ny finansieringstype/finansieringskildekode (FS-19-004-39)
 9. NTNU - FS990.001 Kandidatrapport, opplæringsoversikt (FS-19-004-40)
 10. UiO - Student samlebilde, sette sluttdato på lisenstypen for politiattester (FS-19-004-44)
 11. UiO - Autocomplete i nedtrekksmenyer (FS-20-004-2)
 12. UiO - Persontabell - korrigere navn (FS-20-004-5)
 13. HiØ - FS504.010 Lønningsliste - flere campus (FS-20-004-6)

2. Webinarer våren 2020

Forslag fra Unit (FS-20-003-3)

3. Diskusjonssak: Bruk og visning av e-postadresse, tlf.nr og mobilnr

Oppfølgingssak 19/19 fra møte i Planleggingsgruppen i juni 2019.

Starte diskusjon om bruk/visning av e-postadresser, tlf.nr og mobilnr.

4. Eventuelt

Publisert 8. jan. 2020 08:28 - Sist endret 29. mars 2022 08:58