Møte i FS-Planleggingsgruppe

 


Innkalt

Espen Kristensen, UiT
Øystein Ørnegård, UiB
Erik Langbakk, NTNU
Tor Erga, UiS
Dag Olav Nilsen, UiA
Lena Finseth, UiO
Gro Christensen, OsloMet
Hans Jacob Berntsen, HSN
Marit Vartdal Engeseth, HVO
Henrik Røneid, HK
Knut Løvold, Unit
Marte Holhjem, Unit
Geir Vangen, Unit
Aune Moe, Unit 
 
 
 
 

Dagsorden

1. Referat fra møte i Planleggingsgruppen og oppfølgingssaker 

Møte 17. oktober 2019 (FS-19-042)

2. Referatsaker

Ingen referatsaker til januar-møtet.

3. Orienteringssaker

Notat med informasjon (FS-20-003-1). Sakene vil kun bli tatt opp dersom det er spørsmål til det enkelte punkt.
Notatet inneholder informasjon om følgende saker:

  1. Status Unit
  2. Emrex, Erasmus Without Paper og DigiRec
  3. Digitalisering av vitnemål, status arbeidsgruppen
    Sluttrapport oversendes til orientering (rapport)
  4. Møte i Fagutvalget for utdanning 7. januar (referat)
  5. Planlagte arbeidsoppgaver 2020 (oversikt)

4. FS-Brukerforum 24.-25. mars 2020 i Bergen

Forslag til parallellsesjoner fra institusjonene (FS-20-002-3)
Forslag til program vedtas (FS-20-002-1)

5. Drøftingssak: Ny rolle for vitnemålsproduksjon

Oppfølgingssak 9/19 fra møte i Planleggingsgruppen i april 2019. Forslag fra OsloMet med kommentar fra UiO og NTNU. (FS-20-003-2)

6. FS-Kontaktforum høsten 2020

Tid og sted fastsettes.

7. Eventuelt

Publisert 21. okt. 2019 15:11 - Sist endret 29. mars 2022 08:59