Møte i FS-Planleggingsgruppe

 


Innkalt

Espen Kristensen, UiT
Øystein Ørnegård, UiB
Erik Langbakk, NTNU
Tor Erga, UiS
Dag Olav Nilsen, UiA
Lena Finseth, UiO
Gro Christensen, OsloMet
Hans Jacob Berntsen, HSN
Marit Vartdal Engeseth, HVO
Henrik Røneid, HK
Knut Løvold, Unit
Jørgen Ofstad, Unit
Marte Holhjem, Unit
Geir Vangen, Unit
Aune Moe, Unit 
 
 
 
 

Dagsorden

1. Referat fra møte i Planleggingsgruppen og oppfølgingssaker 

Møte 18.-19. juni 2019 (FS-19-034)

2. Referatsaker

Skriftlige referater vil kun bli gjennomgått dersom det er spørsmål til innholdet i det enkelte referat. Dersom skriftlig referat ikke foreligger, vil det gis et muntlig referat.

 1. Møte i ekspertgruppe for undervisning 16. september (referat)
 2. Møte i ekspertgruppe for etterutdanning 26. september (FS-19-xxx) ettersendes
 3. Møte i STAR-gruppen 8. oktober (muntlig)

3. Orienteringssaker

Notat med informasjon legges ut (FS-19-003-15). Sakene vil kun bli tatt opp dersom det er spørsmål til det enkelte punkt.

 1. Status Unit
 2. Emrex, Erasmus Without Paper, eIDAS, Europass og DigiRec
 3. Veikart for studieadministrative tjenester, møte i Digitaliseringsstyret 28.-29. august
 4. Digitalisering av vitnemål, status arbeidsgruppen (referat) NB! Referat ikke godkjent
 5. Møte i Fagutvalget for utdanning 19. august (referat)

4. FS-Kontaktforum 16.-17. oktober 2019

Kort runde rundt bordet. 

5. FS-Brukerforum 24.-25. mars 2020 i Bergen

Evaluering av FS-Brukerforum høsten 2018 (FS-19-006-4)
Diskutere aktuelle tema. (FS-19-006-5)
Program vedtas på januar-møtet.

6. Innkomne ønsker

 1. UiO - Emnekombinasjon samlebilde - felt for siste lovlige semester (FS-19-004-22)
 2. HVL - FS250.001 Inndragning av studierett - endre merknadstekst (FS-19-004-25)
 3. UiS - Infotekster i Emne samlebilde - pensumlitteratur (FS-19-004-28)
 4. VID - Utvekslingsperson, merknad, DS (FS-19-004-29)
 5. UiB - Visning av ikke gyldige resultatet utdanningsplan (FS-19-004-31)

7. Ønskelisten

 1. Gjennomgang av saker:
  Oversikt (FS-19-005-2a)
  Detaljert liste (FS-19-005-2b)
 2. Prioritering av saker
  Prioritering gjøres i Forms via egen link som sendes pr e-post i forkant av møtet

9. Møteplan våren 2020

 • Januar: Skypemøte?
 • 26. mars (dagen etter Brukerforum)  Sted: Universitetet i Bergen
 • Juni: sted: ?

10. Eventuelt

Publisert 2. okt. 2019 13:02 - Sist endret 29. mars 2022 08:58