Møte i FS-Planleggingsgruppe

Det er behov for et kort møte for å diskutere

  1. Programmet for FS-kontaktforum
  2. Igangsetting av gruppe for digitalisering av vitnemål.

 

Referat:

  1. Programmet ble gjennomgått og oppdatert. 
  2. Arbeidsgruppen bør komme igang så snart som mulig. Unit sender ut innkalling og agenda til det første møtet, der gruppen konstituerer seg. Det første og det siste møtet vil være fysiske møter. Resten tas via korte Skype-møter.

    Arbeidet skal ferdigstilles innen 31.11.2019, og gruppen lager en sluttrapport med anbefaling for implementasjon - fase 1.

 

Publisert 20. juni 2019 13:45 - Sist endret 27. sep. 2019 12:43