Møte i FS Planleggingsgruppe

Første dag er vi på OsloMet, Pilestredet 46, kk-senteret, rom PA311 (3. etg.). Møtestart kl 10:00.

Andre dag er vi på Høyskolen Kristiania, Prinsens gate 7-9, P-fløyen, rom P2-02 (2. etg.). Møtestart kl 09:00, og vi avslutter senest kl 15:00.

 


Innkalt

Espen Kristensen, UiT
Øystein Ørnegård, UiB
Erik Langbakk, NTNU
Tor Erga, UiS
Dag Olav Nilsen, UiA
Lena Finseth, UiO
Gro Christensen, OsloMet
Hans Jacob Berntsen, HSN
Marit Vartdal Engeseth, HVO
Kjetil Hågenvik, HVL
Henrik Røneid, HK
Knut Løvold, Unit
Jørgen Ofstad, Unit
Geir Vangen, Unit
Aune Moe, Unit 
 
 
 

Dagsorden

1. Referat fra møte i Planleggingsgruppen og oppfølgingssaker 

Møte 03.-04. april 2019 (FS-19-023)

2. Referatsaker

Skriftlige referater vil kun bli gjennomgått dersom det er spørsmål til innholdet i det enkelte referat. Dersom skriftlig referat ikke foreligger, vil det gis et muntlig referat.

 1. Møte i ekspertgruppe for Studentweb 10. april (referat)
 2. Møte i ekspertgruppe for etterutdanning 29. april (FS-19-027)
 3. Møte i ekspertgruppe for Undervisningsmodulen 13. mai  (referat)
 4. Møte i STAR-gruppen 21. mai (STAR-19-004)
 5. Møte med prioriteringsråd for undervisningsnære tjenester

3. Orienteringssaker

 1. Status Unit
 2. Emrex, Erasmus Without Paper, eIDAS, Europass og DigiRec
 3. Digitaliseringskonferansen 4.-5. juni
 4. EUNIS 5.-7. juni
 5. Veikart for studieadministrative tjenester
 6. Manuell rapportering til DBH
 7. Handlingsplaner for Unit 
 8. Årsrapport 2018
 9. Forkurs i matematikk for opptak til lærerutdanning
 10. Avtale med Riksarkivet i forbindelse med eksamen

4. FS-Kontaktforum høsten 2019

Forslag til program gjennomgås (FS-19-012-1)

5. Innkomne ønsker vedr. integrasjoner

Unit mottar jevnlig ønsker om integrasjoner mot FS. Pr i dag har Unit ikke ressurser til å utføre alle disse oppgavene. Det er derfor behov for å gjøre en prioritering. Hvordan skal ønsker vedr. integrasjoner håndteres fremover?

Til dette møtet har vi mottatt følgende ønsker:

 1. UiO - Utvidelse av nytt FS-API om emner (FS-19-004-14)
 2. UiB - Integrasjonspunkter for håndtering av betaling av semesteravgift (FS-19-004-18)
 3. UiS - FS-API for sensoroppdrag og sensoroppnevninger (FS-19-004-19)

6. Innkomne ønsker

 1. NTNU - FS718.005 Oppdateringer for emne i utdanningsplan (FS-19-004-11)
 2. UiO - FS226.003 Emnekombinasjoner - inkludere kullberensning (FS-19-004-12)
 3. UiO - FS214.001 Send e-post - knapp for default e-postadresse (FS-19-004-13)
 4. UiO - FS754.001 Gjennomføringsfakta - emne. Fjerne privat mobilnr til ansatte (FS-19-004-15)
 5. UiO - Studentweb: begrense antall påmeldinger til emner pr semester (FS-19-004-16)
 6. UiS - Emneevaluering via FS (FS-19-004-17)
  Vedlegg: Flytskjema emneevaluering via FS (FS-19-004-17-1)

7. Digitalisering av vitnemål

Fortsette diskusjonen fra april-møtet. Opprette en arbeidsgruppe.

Notat fra Unit: Digitalisering av vitnemål og kursbevis (FS-19-018)
Samlenotat fra Planleggingsgruppen vedr. gevinster/rutiner (FS-19-003-10)
Notat fra Høyskolen Kristiania om papirvitnemål kontra elektronisk vitnemål (FS-19-003-11)
Foiler fra Høyskolen Kristiania om digitalisering av vitnemål (FS-19-003-12)

8. Webinarer høsten 2019

Forslag til høstens webinarer (FS-19-003-13). Saksbehandles pr mail.

9. Møteplan høsten 2019

- September? Sted?
- 18. oktober (dagen etter Kontaktforum) eller i november? Sted: Oslo

10. Eventuelt

Publisert 19. sep. 2018 13:11 - Sist endret 29. mars 2022 08:58