Møte i FS Planleggingsgruppe

Felles transport til Flesland torsdag 4. april, avreise kl 13:00, estimert ankomst kl 13:45.

 


Innkalt

Espen Kristensen, UiT
Øystein Ørnegård, UiB
Sven Erik Sivertsen, NTNU
Erik Langbakk, NTNU
Tor Erga, UiS
Dag Olav Nilsen, UiA
Lena Finseth, UiO
Gro Christensen, OsloMet
Hans Jacob Berntsen, HSN
Marit Vartdal Engeseth, HVO
Kjetil Hågenvik, HVL
Henrik Røneid, HK
Kathy Foss Haugen, Unit
Marte Holhjem, Unit
Geir Vangen, Unit
Aune Moe, Unit
Myriam Jensvold Massaoud, Unit 
 
 
 

Dagsorden

1. Referat fra møte i Planleggingsgruppen og oppfølgingssaker 

Møte 22.-23. januar 2019 (FS-19-010)

2. Referatsaker

Skriftlige referater vil kun bli gjennomgått dersom det er spørsmål til innholdet i det enkelte referat. Dersom skriftlig referat ikke foreligger, vil det gis et muntlig referat.

 1. Møte i ekspertgruppe for Undervisningsmodulen 21. januar 
 2. Møte i STAR-gruppen 26. februar (STAR-19-002)
 3. Møte i ekspertgruppe for Doktorgradsmodulen 11. mars  (FS-19-015)
 4. Møte med prioriteringsråd for undervisningsnære tjenester 28. februar
 5. Møte om digitalisering av godkjenning 18. mars

3. Orienteringssaker

 1. Status Unit
 2. Emrex, Erasmus Without Paper, eIDAS og Europass
 3. NordForum 6.-7. mars
 4. Status drift
 5. Veikart for studieadministrative tjenester
 6. EVU-rapportering til utdanning.no
 7. Automatisering av prosesser på grunnlag av data fra Vitnemålsportalen (FS-19-020)

4. Evaluering av FS-kontaktforum

Kort runde rundt bordet.

5. FS-Kontaktforum høsten 2019

Fastsette tid og sted.
Diskutere aktuelle tema. Utkast til program behandles på juni-møtet.

6. Innkomne ønsker

 1. NTNU - Oppdateringssperre vitnemålstekster (FS-19-004-4)
 2. NTNU - Ny rolle for vitnemålsproduksjon (FS-19-004-5)
 3. NTNU - Varsel ved endring av vitnemålstekster (FS-19-004-6)
 4. NTNU - Brukergrensesnitt vitnemålstekster (FS-19-004-7)
 5. UiS - FS200.010 Kopiering av infotekster (FS-19-004-10)

7. Rapportering til DBH

Vedtakssak. Oppfølging fra januar.
Mail (FS-19-003-4) og notat med forslag til løsning fra OsloMet og UiT (FS-19-003-5)
Kommentarer fra UiS (FS-19-003-6)
Kommentarer fra Unit (FS-19-003-7)

8. Bilde Akseptansetype - Forslag til tekst til akseptanse på bokmål, nynorsk og engelsk

Drøftingssak. Oppfølging fra september 2018. Forslag fra UiS gjennomgås. (FS-19-003-3)

9. Oppnevning av nye medlemmer til ekspertgruppe for vurdering

Vedtakssak. Notat med forslag fra Unit (FS-19-003-8)

10. Studierett-periode

Oppfølgingssak fra januar-møtet. UiS ønsker å etablere felles regler for studierett og få en felles forståelse av hva som er gyldig studierett. 
Institusjonene har sendt inn deres definisjoner av studierett. Disse er sendt pr mail til fs-planlegging@fsat.no.
Notat fra Unit vedr. definisjon av studierett (FS-19-016)

11. Digitalisering av vitnemål

Hvis tid: Vi tar opp tråden fra møtet i september 2018.
Notat fra Unit: Digitalisering av vitnemål og kursbevis (FS-19-018)
Utdrag fra referat fra møte i september 2018 (FS-19-003-9)

12. Eventuelt

Publisert 19. sep. 2018 13:10 - Sist endret 29. mars 2022 08:58