Møte i FS Planleggingsgruppe

 


Innkalt

Espen Kristensen, UiT
Øystein Ørnegård, UiB
Sven Erik Sivertsen, NTNU
Tor Erga, UiS
Dag Olav Nilsen, UiA
Lena Finseth, UiO
Gro Christensen, OsloMet
Hans Jacob Berntsen, HSN
Marit Vartdal Engeseth, HVO
Kjetil Hågenvik, HVL
Terje Naume, HK
Kathy Foss Haugen, Unit (dag 1)
Marte Holhjem, Unit
Geir Vangen, Unit
Aune Moe, Unit
Sven Petter Næss, Unit (under sak 8)
 
 
 

Dagsorden

1. Referat fra møte i Planleggingsgruppen og oppfølgingssaker 

Møte november 2018 (FS-18-068)

2. Referatsaker

 1. Møte i ekspertgruppe for digital vurdering 11. desember 2018 (muntlig)
 2. Møte i ekspertgruppe for Vurderingsmodulen 13. desember 2018 (FS-18-077)
 3. Møte i ekspertgruppe for STAR 3. desember 2018 (STAR-18-009)
 4. Møte vedr. campusfunksjonalitet 4. desember 2018
  Referat fra møte (FS-18-078)
  Notat fra institusjonene (FS-18-003-23)
  Notat fra NTNU (FS-18-003-26)
 5. Møte i ekspertgruppe for etterutdanning 15. januar 2019 (muntlig)

3. Orienteringssaker

 1. Status Unit
 2. Emrex, Erasmus Without Paper og eIDAS
 3. Status drift
 4. Arbeidslivsportalen
 5. Prosjekt for digitalisering av studentutveksling
 6. Status UTF-8
 7. Fremtidig FS: møte med studiedirektører 1. februar 2019
 8. Rapportering av kvalifikasjonsoppnåelser til Lånekassa

4. FS-Kontaktforum 2.-3. april 2019

Utkast til program diskuteres (FS-19-002-1)

5. Innkomne ønsker

 1. UiO - Undervisningsenhet samlebilde (FS-18-004-34)
 2. UiS - Vise emnekategori i vitnemål/DS (FS-19-004-1)
  Vedlegg: eksempel (FS-19-004-1a)
 3. HINN - FS201.005 Brev til student med PIN-kode og E-postinformasjon  (FS-19-004-2)
 4. USN - FS250.001 Inndragning av studierett (FS-19-004-3)

6. Ønskelisten

 1. Gjennomgang av saker fra alle utviklingsområder 
  Oversikt over saker (pdf-fil)
 2. Prioritering av saker 

7. Retningslinjer for registrering av fjernundervisning tatt ved en utenlandsk institusjon

Henvendelse fra NTNU (FS-18-003-25)

8. Felles regler for studierett

UiS ønsker å etablere felles regler for studierett og få en felles forståelse av hva som er gyldig studierett.

Henvendelse fra UiS (FS-19-003-1)

Innsendt ønske til Studentweb-gruppen (STWJS-2224)

9. Oppnevning av nye medlemmer til ekspertgruppe for Studentweb

Notat med forslag fra Unit (FS-18-003-24)

10. FS-Brukerforum våren 2020

Tid og sted fastsettes.

11. Webinarer våren 2019

Forslag fra Unit (FS-18-003-27)

12. Diskusjonssak: Beregning av stryk

Henvendelse fra UiS (FS-19-003-2)

Utdrag fra referater fra hhv møte i Planleggingsgruppen september 2016 og møte i STAR-gruppen mars 2017 (FS-19-003-2a)

13. Eventuelt

Publisert 19. sep. 2018 13:02 - Sist endret 29. mars 2022 08:58