Møte i FS-Planleggingsgruppe

 


Innkalt

Espen Kristensen, UiT
Øystein Ørnegård, UiB
Sven Erik Sivertsen, NTNU
Tor Erga, UiS
Dag Olav Nilsen, UiA
Lena Finseth, UiO
Gro Christensen, OsloMet
Hans Jacob Berntsen, HSN
Marit Vartdal Engeseth, HVO
Kjetil Hågenvik, HVL
Terje Naume, HK
Ole Martin Nodenes, Unit
Geir Vangen, Unit
Kathy Foss Haugen, Unit
Aune Moe, Unit
Ragnar Edgren Pettersen, Unit
 
 
 

Dagsorden

1. Referat fra møte i Planleggingsgruppen og oppfølgingssaker 

Møte september 2018 (FS-18-056)

2. Referatsaker

 1. Møte i ekspertgruppe for Opptakssystemer 20. september (FS-18-059)
 2. Møte i ekspertgruppe for STAR 20. september (STAR-18-007)
 3. Møte i ekspertgruppe for Doktorgradsmodulen 25. september (FS-18-060)
 4. Møte i ekspertgruppe for Digital vurdering 27. september og 23. oktober
 5. Møte i ekspertgruppe for etterutdanning 18. oktober
 6. Møte i ekspertgruppe for Studentweb 23. oktober

3. Orienteringssaker

 1. Status Unit
 2. Emrex, Erasmus Without Paper og eIDAS
 3. Status drift
 4. Status fusjoner
 5. Arbeidslivsportalen
 6. UTF-8

4. FS-Brukerforum 30.-31. oktober 2018

Kort runde rundt bordet med tilbakeblikk på Brukerforumet

5. Campusfunksjonalitet i FS

Notat fra USN (FS-18-003-23)

6. Utviklingsoppgaver 2019

Oppfølging fra forrige møte (FS-18-003-22). 

7. Innkomne ønsker

 1. UiB - FS990.001 Kandidatrapport opplæringsoversikt (FS-18-004-31)
 2. VID - FS207.001 Fakturaoppretting, utplukk på studentstatus (FS-18-004-32)
 3. OsloMet - Bilde Person/student, utvide felt for brukernavn (FS-18-004-33)

8. Registrering av innpassing av medikamentberegning

Oppfølging fra forrige møte.

Notat fra NTNU (FS-18-003-16)

Høringsbrev fra KD om Godkjenningsforskriften (FS-18-003-19)

Høringsnotat (FS-18-003-20)

9. FS-Kontaktforum våren 2019

Starte planlegging av Kontaktforumet. Utkast til tema (FS-18-003-21)

10. Nytt medlem til ekspertgruppe for STAR

Notat med forslag fra Unit (FS-18-067)

11. Eventuelt

Publisert 8. okt. 2018 11:28 - Sist endret 29. mars 2022 08:58