Møte i FS-Planleggingsgruppe

Første dagen starter vi med lunsj kl 11:00. Møtestart kl 12:00.

Møtested: Møterom A+B, C.G. Sundts hus, Muséplass 1, Universitetet i Bergen (inngang via baksiden av bygget, fra Professor Keysers gate)

Andre dagen starter vi kl 09:00 og avslutter kl 15:00.

Møtested: Møterom A825 (M1) i 8. etg., Inndalsveien 28, Kronstad, Høgskulen på Vestlandet, Bergen


Innkalt

Espen Kristensen, UiT
Øystein Ørnegård, UiB
Asger Hagerup, NTNU
Tor Erga, UiS
Dag Olav Nilsen, UiA
Lena Finseth, UiO
Gro Christensen, OsloMet
Hans Jacob Berntsen, HSN
Marit Vartdal Engeseth, HVO
Kjetil Hågenvik, HVL
Terje Naume, HK
Ole Martin Nodenes, Unit
Geir Vangen, Unit
Kathy Foss Haugen, Unit
Aune Moe, Unit
Christina Elmar, Unit
 
 
 

Dagsorden

1. Referat fra møte i Planleggingsgruppen og oppfølgingssaker 

Møte 12. og 13. juni 2018 (FS-18-043)

2. Referatsaker

 1. ​​Møte med BOTT, Arkivverket og Difi 

3. Orienteringssaker

 1. Status Unit
 2. Emrex, Erasmus Without Paper og eIDAS
 3. Status drift
 4. Status fusjoner
 5. Arbeidslivsportalen
 6. Nettbetaling
 7. UTF-8
 8. Opptakslederforum 14. august
 9. Arbeidsgrupper i KD

4. FS-Brukerforum høsten 2018

Program ferdigstlles.

Forslag til program dag 1 (FS-18-017-4a) (oppdatert 10.09.)
Forslag til program dag 2 (FS-18-017-4b) (oppdatert 10.09.)

5. Digitalisering av vitnemål 

Notat fra Unit (FS-18-003-19)

6. Utviklingsoppgaver 2019 

7. Units arbeid om digitaliseringsstrategi og handlingsplaner

Digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning

8. Innkomne ønsker

 1. UiS - Bilde i Studentbevisapp (FS-18-004-22)
  Vedlegg: Notat om Pocket-ID (FS-18-004-22a)
 2. UiS - Bilde Akseptansetype (FS-18-004-23)
 3. Nord - Integrasjon mellom FS og Kunnskaps CIM (FS-18-004-24)
  Vedlegg: Notat om Kunnskaps CIM (FS-18-004-24a)
 4. UiS - Nye flettefelt til brevmodulen (FS-18-004-25)
  Vedlegg: Skjermbilder (FS-18-004-25a)
 5. UiS - Standardisering av infotekster (FS-18-004-26)
 6. USN - Ny rapport for akseptanse (FS-18-004-28)

9. Ønskelisten

 1. Gjennomgang av alle sakene på listen.
  Oversikt over saker (FS-18-005-3)
  Detaljert oversikt (FS-18-005-4)
   
 2. Prioritering av saker 

10. FS-Kontaktforum våren 2019 

Bestemme tid og sted 

11. Utenlandske søkere med karantene

Diskusjonssak, mail fra UiA (FS-18-003-17)

12. Nytt medlem til ekspertgruppe for studentutveksling

Notat med forslag fra Unit (FS-18-003-18)

13. Registrering av innpassing av medikamentberegning

Notat fra NTNU (FS-18-003-16)

14. Møteplan våren 2019

 • Januar, sted: Unit, Oslo
 • Mars/april (dagen etter Kontaktforum)
 • Juni

15. Eventuelt

Publisert 18. juni 2018 11:23 - Sist endret 29. mars 2022 08:58