Møte i FS-Planleggingsgruppe


Innkalt

Espen Kristensen, UiT
Øystein Ørnegård, UiB
Sven Erik Sivertsen, NTNU
Tor Erga, UiS
Dag Olav Nilsen, UiA
Lena Finseth, UiO
Gro Christensen, HiOA
Hans Jacob Berntsen, HSN
Marit Vartdal Engeseth, HVO
Kjetil Hågenvik, HVL
Terje Naume, HK
Ole Martin Nodenes, Unit
Geir Vangen, Unit
Kathy Foss Haugen, Unit
Aune Moe, Unit
Christina Elmar, Unit
Kjetil Røse Høybråten, Unit - under sak 3h og 3j
Myriam J. Massaoud, Unit - under sak 3h
Martin Sagen, Unit - under sak 3i
Knut Løvold, Unit - under sak 8 og 10
Sven Petter Myhr Næss, Unit - under sak 10
 
 
 
 

Dagsorden

1. Referat fra møte i Planleggingsgruppen og oppfølgingssaker 

Møte 11. april 2018 (FS-18-025)

2. Referatsaker

Referatene vil kun bli gjennomgått dersom det er spørsmål til innholdet i det enkelte referat. Dersom skriftlig referat ikke foreligger, vil det gis et muntlig referat.

 1. ​​Møte i ekspertgruppe for etterutdanning 11. april (FS-18-031)
 2. Møte i ekspertgruppe for digital vurdering 25. mai (FS-18-041) lagt ut 11.6.
 3. Møte i ekspertgruppe for Undervisningsmodulen 16. april (FS-18-034
 4. Møte i ekspertgruppe for EpN 17. april 
 5. Møte i ekspertgruppe for STAR 14. mai (STAR-18-005) oppdatert pr 6.6.
 6. Møte i ekspertgruppe for Fagpersonweb 29. mai 
 7. Møte med NTNU om EpN 9. mai 
 8. Møte om integrasjon av Public 360 i FS 9. mai
 9. Workshop om robotisering 28. mai

3. Orienteringssaker (utsettes til dag 2)

 1. Status Unit
 2. Emrex, Erasmus Without Paper og eIDAS
 3. PESC-konferanse 2.-3. mai i Washington
 4. EUNIS 6.-8. juni i Paris
 5. Status drift
 6. Status fusjoner
 7. Arbeidslivsportalen
 8. EpN og EVUweb (dag 1)
 9. FS-API
 10. Nettbetaling (dag 1)

4. Utveksling av data

Diskusjonssak, oppfølging fra april-møtet. Forslag fra HVL er vedlagt.
- Scenarier der slik datautveksling er ønskelig
- Hvordan skal studenten være involvert i dette (hjemmel etc.)
- Type data som skal inngå i datautvekslingen

Henvendelse fra HVL (FS-16-004-40)

Henvendelse fra DHS (FS-18-003-9)

Forslag fra HVL til data som skal inngå i eksporten (FS-18-003-11)

5. FS-Brukerforum høsten 2018

Utkast til program diskuteres og bearbeides videre

Oversikt over foreslåtte tema (FS-18-017-3)
Utkast til program dag 1 (FS-18-017-4a) oppdatert pr 1.6.
Utkast til program dag 2 (FS-18-017-4b) oppdatert pr 1.6.

6. Oppnevning av medlemmer til ekspertgrupper

 1. Gruppe for etterutdanning (FS-18-003-12)
 2. Gruppe for digital vurdering (FS-18-003-13)
 3. Gruppe for Fagpersonweb (FS-18-003-14)

7. Forslag til webinarer høsten 2018 

Notat med forslag basert på høringsrunde (deles ut på møtet)

8. Status campusfunksjonalitet

Erfaringer fra institusjonene så langt. 
Er det noen viktige punkter som det er nødvendig å følge opp i løpet av høsten?

9. Innkomne ønsker

 1. UiO - Sperre mot endringer i utdanningsplan (FS-18-004-12)
 2. UiS - Bilde Person/Fagperson og Person/Eksamensvakt, rolle for å opprette person (FS-18-004-14)
 3. USN - FS566.001 Hente emneansvarlig (FS-18-004-15)
 4. UiB - Sletterettigheter rollen FS_PERSONNR (FS-18-004-16)
 5. UiS - FS651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon-utdanningsplanbasert (FS-18-004-17)
 6. UiO - Kontroll av mobilnr i FS (FS-18-004-18)

10. Flyt, FS og arkiv

Diskusjonssak.
Klage på sensur: skal prosessen automatiseres eller behandles via Flyt?

11. Digitalisering av studentutveksling

Starte planlegging av arbeidet med digitalisering av studentutveksling. EWP-prosjektet er nå i en fase der nettverket skal produksjonssettes. Det vil trolig komme krav fra EACEA om bruk av EWP i forbindelse med studentutveksling. Hvordan følger vi opp dette?
EACEA = Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

12. Møteplan høsten 2018

 • September
  Forslag: mandag 17. og tirsdag 18. september (uke 38). Starter med lunsj kl 11.00 på mandag, avslutter kl 15.00 på tirsdag.
  Sted: Bergen? Dag 1 ved UiB, dag 2 ved HVL?
 • 1. november (dagen etter Brukerforum). Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm

13. Eventuelt

Publisert 15. sep. 2017 13:51 - Sist endret 29. mars 2022 08:58