Møte i FS-Planleggingsgruppe


Innkalt

Espen Kristensen, UiT
Øystein Ørnegård, UiB
Sven Erik Sivertsen, NTNU
Tor Erga, UiS
Dag Olav Nilsen, UiA
Lena Finseth, UiO
Gro Christensen, HiOA
Hans Jacob Berntsen, HSN
Marit Vartdal Engeseth, HVO
Kjetil Hågenvik, HVL
Terje Naume, HK
Ole Martin Nodenes, KDTO
Geir Vangen, KDTO
Kathy Foss Haugen, KDTO
Aune Moe, KDTO
Martin Sagen, KDTO
 
 
 
 

Dagsorden

1. Referat fra møte i Planleggingsgruppen og oppfølgingssaker 

Møte 23.-24. januar 2018 (FS-18-006)

2. Referatsaker

Referatene vil kun bli gjennomgått dersom det er spørsmål til innholdet i det enkelte referat. Dersom skriftlig referat ikke foreligger, vil det gis et muntlig referat.

 1. ​​Møte i ekspertgruppe for etterutdanning 31. januar (FS-18-014)
 2. Møte i ekspertgruppe for digital vurdering
  - 5. februar (FS-18-013)
  - 13. februar (FS-18-015)
  - 16. mars (FS-18-026)
  - 5. april (muntlig)
 3. Møte i ekspertgruppe for STAR 6. februar (STAR-18-003
 4. Møte i ekspertgruppe for studentutveksling 27. februar
  Referat (FS-18-027)
  Vedlegg 1: Kort om KD (FS-18-027-1)
  Vedlegg 2: EWP2.0 (FS-18-027-2)
  Vedlegg 3: Prosesskart studentutveksling (FS-18-027-3)
  Vedlegg 4: Status EMREX (FS-18-027-4)
 5. Møte i ekspertgruppe for opptakssystemer 13. mars (FS-18-024
 6. Møte om begrepsdefinisjoner 15. mars
 7. Møte med Utdannings- og forskningsministeriet i København 5. februar

3. Orienteringssaker

 1. Status Tjenesteorganet
 2. Emrex, Erasmus Without Paper og eIDAS
 3. Internasjonaliseringskonferansen 14. mars
 4. Status drift
 5. Status fusjoner
 6. Status campusfunksjonalitet
 7. Praksisportalen
 8. Status Fagskoleprosjektet
 9. Karakterutskrifter og vitnemål - sikrere deling av resultater (FS-18-003-8)

4. Evaluering av FS-Kontaktforum

Kort runde rundt bordet.

5. FS-Brukerforum høsten 2018 

Diskutere aktuelle tema (FS-18-017-3). Utkast til program behandles på juni-møtet.
Evaluering av Brukerforum 2017 vedlagt (FS-18-003-10)

6. Innkomne ønsker

 1. UiS - Roller i bilde Begrunnelse og klage (FS-18-004-8)
 2. UiT - Spørreundersøkelser, ny rapport eller nytt utplukk i FS350.001 og FS350.002 (FS-18-004-9)
 3. NTNU - Beskyttet tittel på vitnemål (FS-18-004-10a og FS-18-004-10b)
  UiO-Kommentar vedr. beskyttet tittel på vitnemål (FS-18-004-10c)
 4. NTNU - FS208.001 Hovedbokføring - rapportering til økonomisystemet (FS-18-004-11)

7. Utveksling av data

Diskusjonssak
- Scenarier der slik datautveksling er ønskelig
- Hvordan skal studenten være involvert i dette (hjemmel etc.)
- Type data som skal inngå i datautvekslingen

Henvendelse fra HVL (FS-16-004-40)

Henvendelse fra DHS (FS-18-003-9)

8. Digitale politiattester

Henvendelse fra UiA (FS-18-003-7)

Lena Finseth orienterer om arbeidet som pågår ved UiO.

9. Eventuelt

Publisert 15. sep. 2017 13:51 - Sist endret 29. mars 2022 08:58