Møte i FS-Planleggingsgruppe

Vi starter dagen med lunsj på møterommet kl 11:00, møtestart kl 12.00.


Innkalt

Espen Kristensen, UiT
Øystein Ørnegård, UiB
Sven Erik Sivertsen, NTNU
Tor Erga, UiS
Dag Olav Nilsen, UiA
Lena Finseth, UiO
Gro Christensen, HiOA
Hans Jacob Berntsen, HSN
Marit Vartdal Engeseth, HVO
Kjetil Hågenvik, HVL
Terje Naume, HK
Ole Martin Nodenes, KDTO
Geir Vangen, KDTO
Kathy Foss Haugen, KDTO
Aune Moe, KDTO
Sven Petter Myhr Næss, KDTO
Myriam J. Massaoud, KDTO (dag 1, under sak 4)
Kjetil Røse Høybråten, KDTO (dag 1, under sak 5)
Knut Løvold, KDTO (dag 2, under sak 7)
Marte Holhjem, KDTO (dag 2, under sak 10, 11, 12 og 13)
Sadia Zaka, KDTO (dag 2, under sak 12)
 
 
 

Dagsorden

1. Referat fra møte i Planleggingsgruppen og oppfølgingssaker 

Møte 17. november 2017 (FS-17-064)

2. Referatsaker

Referatene vil kun bli gjennomgått dersom det er spørsmål til innholdet i det enkelte referat. Dersom skriftlig referat ikke foreligger, vil det gis et muntlig referat.

 1. ​​Møte i ekspertgruppe for opptakssystemer 5. desember 2017 (FS-17-067)
 2. Møte i ekspertgruppe for digital vurdering 7. desember 2017 (FS-17-066)
 3. Møte i ekspertgruppe for STAR 13. desember 2017 (STAR-18-001
 4. Møte i ekspertgruppe for doktorgradsmodulen 16. januar 2018 
 5. Møte i Uninetts prioriteringsråd for undervisningsnære systemer 20. november 2017
 6. Møte med UiO om Dataguard 19. desember 2017

3. Orienteringssaker

 1. Status Tjenesteorganet
 2. Emrex og Erasmus Without Paper
 3. Status drift
 4. NordForum 16.-17. januar

4. Status EpN

Orientering om arbeidet v/Myriam Jensvold Massaoud 

5. Status EVUweb 

Orientering om arbeidet v/Kjetil Røse Høybråten

6. FS-Kontaktforum 9.-10. april 2018 i Stockholm 

Forslag til program diskuteres (FS-18-002-5

7. Campusfunksjonalitet

Orientering om arbeidet v/Knut Løvold

8. Innkomne ønsker

 1. HVL - Status FRITATT på registerkort (FS-17-004-70)
 2. UiB - Rapport FS202.001 Fagperson, merknad personrolle (FS-17-004-71)
 3. NORD - FS_KODE, skille ut sted som egen kodetilgang (FS-17-004-78)
 4. UiO - Utelate pnr på vitnemål og karakterutskrifter (FS-17-004-80)
 5. UiB - Vise studieprogramkode i studentbevis-app (FS-17-004-81)
 6. UiT - Rettigheter i tabell STEDINFO (FS-17-004-83)
 7. NMBU - Beregne oppnådd kvalifikasjon (FS-17-004-85)
 8. UiS - Kontroll bilde Utdanningsplan (FS-18-004-1)
 9. UiS - Vektingsreduksjonsregel (FS-18-004-2)
 10. HSN - Vurderingskombinasjon samlebilde, LMS-eksport (FS-18-004-3)
 11. HSN - Campusfunksjonalitet i Vurderingsmodulen (FS-18-004-4)
 12. HSN - Campusfunksjonalitet i andre moduler (FS-18-004-5)

9. Ønskelisten

 1. Gjennomgang av alle sakene på listen. 
  Oversikt (FS-18-005-1)
  Detaljert liste over ønsker (FS-18-005-2)
   
 2. Prioritering av saker

10. Studentbevis-app

Notat fra KDTO (FS-18-003-2)

11. Informasjon om ny funksjonalitet og dokumentasjon i den forbindelse

Henvendelse fra OsloMet (FS-18-003-1)

12. GDPR 

Orientering om arbeidet v/Sadia Zaka og Marte Holhjem

13. Status for digitalt signert karakterutskrift

NTNU har bedt om gjennomgang av:

- Problemer knyttet til å ta i bruk digitalt signert karakterutskrift
- Hvordan fase ut den manuelle utskriften
- Sammenheng med vitnemålsportalen

14. Utvikling av portaler til ulike formål 

Henvendelse fra NTNU (FS-18-003-3)

15. Oppnevning av medlemmer til ekspertgrupper

Ekspertgruppe for digitale eksamen (FS-18-003-4)
Ekspertgruppe for opptakssystemer (FS-18-003-5)

16. Eventuelt

Publisert 4. jan. 2018 10:00 - Sist endret 29. mars 2022 08:58