Møte i FS-Planleggingsgruppe


Innkalt
Espen Kristensen, UiT
Øystein Ørnegård, UiB
Sven Erik Sivertsen, NTNU
Tor Erga, UiS
Dag Olav Nilsen, UiA
Lena Finseth, UiO
Gro Christensen, HiOA
Hans Jacob Berntsen, HSN
Marit Vartdal Engeseth, HVO
Ole Martin Nodenes, CERES
Geir Vangen, CERES
Kathy Foss Haugen, CERES
Aune Moe, CERES
Knut Løvold, CERES
 
 
 
Dagsorden
 

1. Referat fra møte i Planleggingsgruppen og oppfølgingssaker 

Møte 5.-6. september 2017 (FS-17-048)

2. Referatsaker

Referatene vil kun bli gjennomgått dersom det er spørsmål til innholdet i det enkelte referat. Dersom skriftlig referat ikke foreligger, vil det gis et muntlig referat.

 1. ​​Møte i prosjektgruppe for ny Fagpersonweb 8. september (FS-17-057)
 2. Møte i ekspertgruppe for Doktorgradsmodulen 11. september (FS-17-055)
 3. Møter i ekspertgruppe for digital vurdering 13. september (FS-17-054) og 31. oktober (FS-17-061)
 4. Møte i ekspertgruppe for STAR 3. oktober (STAR-17-006)
 5. Erasmus-seminar 1.-2. november
 6. Møte i ekspertgruppe for opptakssystemer 2. november (FS-17-062)
 7. Møte i ekspertgruppe for Undervisningsmodulen 7. november
 8. Møte om integrasjon av Public 360 i FS 28. september (FS-17-035-7)
 9. Møte i Uninetts prioriteringsråd for undervisningsnære systemer 29. september
 10. Møte om IT-BOTT 28. september

3. Orienteringssaker

 1. Status CERES
 2. Emrex og Erasmus Without Paper
 3. Status drift
 4. Status fusjoner
 5. Status digital eksamen
 6. Status UTF-8

4. Evaluering av FS-Kontaktforum 15.-16. november 

Kort runde rundt bordet. 

5. Innkomne ønsker

 1. VID - Utvide antall tegn på feltet Kode i bilde Studieprogram (FS-17-004-54)
 2. HSN - Utvide til 3 desimaler i bilde Søknad - resultatgrunnlag (FS-17-004-55)
 3. UiO - Logg for endringer i Undervisningsenhet samlebilde og Undervisningsaktivitet samlebilde (FS-17-004-58)
 4. UiO - Rutine FS250.001 Inndragning av studierett, for lav progresjon (FS-17-004-59)
 5. HSN - Kopiere data fra rutine FS651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon - utdanningsplanbasert til rutine FS655.001 Overføring av oppnådd kvalifikasjon til protokoll (FS-17-004-60)
 6. HSN - Kopiere data fra rutine FS651.002 til bilde Oppnådd kvalifikasjon (FS-17-004-61)
 7. NMBU - Utvekslingsavtale samlebilde, vise kun aktive betingelser (FS-17-004-62)
 8. HiOA - Godkjenningssak samlebilde, knappen Endre avtaleid (FS-17-004-64)
 9. UiO - Rutine FS250.001 Inndragning av studierett, vise studieprogram og studieretning (FS-17-004-66)
 10. UiS - Rapport FS525.001 Kontroll av manglende studierett (FS-17-004-67)
 11. HSN - Rapport FS205.002 Reskontro (FS-17-004-68)

6. GDPR

Hvilke konsekvenser har GDPR for FS og for institusjonene? Hvilke oppgaver må hhv. CERES og institusjonene ha fokus på?

7. Oppnevning av medlemmer til ekspertgruppe for Studentutveksling

Høringssak sendt til institusjonene (FS-17-015-13-2)
Forslag til nye medlemmer (FS-17-003-27)

8. Omgjøring av prosjektgruppe for Fagpersonweb til en ekspertgruppe 

Forslag til medlemmer og nytt mandat (FS-17-003-28)

9. Webinarer/FS-kurs 1. halvår 2018

Forslag fra CERES, basert på høringssvar fra institusjonene (FS-17-003-26)

10. Eventuelt

Publisert 16. juni 2017 11:32 - Sist endret 29. mars 2022 09:02