Møte i FS-Planleggingsgruppe


Innkalt
Espen Kristensen, UiT
Øystein Ørnegård, UiB
Sven Erik Sivertsen, NTNU
Tor Erga, UiS
Dag Olav Nilsen, UiA
Lena Finseth, UiO
Terje Mikal Espedal, HiOA
Hans Jacob Berntsen, HSN
Marit Vartdal Engeseth, HVO
Ole Martin Nodenes, CERES
Geir Vangen, CERES
Aune Moe, CERES
Marte Holhjem, CERES
 
På torsdag starter vi dagen med en kort omvisning på MIL - Mechatronics Innovation Lab
 
 
Dagsorden
 

1.Referat fra møte i Planleggingsgruppen og oppfølgingssaker 

Møte 13.-14. juni 2017 (FS-17-036)

2.Referatsaker

Referatene vil kun bli gjennomgått dersom det er spørsmål til innholdet i det enkelte referat. Dersom skriftlig referat ikke foreligger, vil det gis et muntlig referat.

 1. ​​Møte i ekspertgruppen for Digital vurdering 15. juni (FS-17-037)
 2. Møte i ekspertgruppen for EpN 20. juni (FS-17-041)
 3. Møter i KD om samordning av begreper 20. juni og 30. august (muntlig)
 4. Møter om integrasjon av Public 360 i FS 22. juni (FS-17-035-4)

3. Orienteringssaker

 1. Status CERES
 2. Emrex og Erasmus Without Paper
 3. Status drift
 4. Status fusjoner
 5. Status UTF-8
 6. Endring til studiepoeng for fagskoler

4. Program FS-Kontaktforum 15.-16. november 2017

Siste avklaringer angående program. Andre ting vedrørende arrangementet? (FS-17-009-4)

5. Innkomne ønsker

 1. NMBU - Tabell STUDPROGSTUD_MERKNAD (FS-17-004-41)
 2. UiB - FS214.001 Send e-post, språkvalg (FS-17-004-42)
 3. HiOA - Bilde Person/Student, utvide felt for fornavn (FS-17-004-43)
 4. UiB - Status publiser, FS508.001 Oppretting av vurd.enheter og bilde Vurderingskombinasjon samlebilde, innføre felt for vurderingsenhet (FS-17-004-44)
 5. VID - Koble informasjon om DS (FS-17-004-46)
 6. NORD - Campus-tilhøringet for program/emne (FS-17-004-47)
 7. UiO - Vise gammel karakterskala på vitnemål og DS (FS-17-004-48)
 8. NTNU - Registrering av klagesak (FS-17-004-49)
 9. NMBU - Videreutvikling av varselloggen (FS-17-004-52)
 10. HiOA - Begrepsbruk semesterkort/semesterkvittering (FS-17-004-53)

6. Ønskelisten

 1. Gjennomgang av alle sakene på listen. Oversikt (FS-17-005-3) og detaljer (FS-17-005-4)
 2. Prioritering av saker

7. Innføre flere lånetakerkategorier

Henvendelse fra BIBSYS (FS-17-003-24)
Vedlegg: oversikt over lånetakerkategorier (FS-17-003-24a

8. Høringssak: Campus og funksjonalitet i Vurderingsmodulen

Høringsbrev sendt til institusjonene (FS-17-025)
Oversikt over svar og status (FS-17-015-9)

9. Opplysninger på vitnemål om beskyttet tittel

Oppfølgingssak fra juni-møtet.

Oversendelsesmail fra NTNU (FS-17-003-25a) med forslag til løsning (FS-17-003-25b)

10. FS-Kontaktforum våren 2018

Bestemme tid og sted 

11. FS-Brukerforum høsten 2018

Bestemme tid og sted

18. Eventuelt

Publisert 16. juni 2017 11:29 - Sist endret 30. mars 2022 00:27