Møte i FS-Planleggingsgruppe

Møterom på VID: Inngang på motsatt side av bygget i forhold til inngang til Tingretten (på "baksiden" av bygget).

Gå gjennom kantina i 2. etg. for å komme opp til 3. etg.

 

Se bildet i større versjon


Innkalt
Espen Kristensen, UiT
Øystein Ørnegård, UiB
Sven Erik Sivertsen, NTNU
Tor Erga, UiS
Dag Olav Nilsen, UiA
Lena Finseth, UiO
Gro Christensen, HiOA
Hans Jacob Berntsen, HSN
Marit Vartdal Engeseth, HVO
Ole Martin Nodenes, CERES
Kathy Foss Haugen, CERES
Geir Vangen, CERES
Aune Moe, CERES
Kjetil Røse Høybråten, CERES
 
 
Dagsorden
 
Prodekan Kristin Fjelde Tjelle kommer og hilser på oss ved møtestart andre dagen
 

1.Referat fra møte i Planleggingsgruppen og oppfølgingssaker 

Møte 23. mars 2017 (FS-17-021)

2.Referatsaker

Referatene vil kun bli gjennomgått dersom det er spørsmål til innholdet i det enkelte referat. Dersom skriftlig referat ikke foreligger, vil det gis et muntlig referat.

 1. ​​Møte i ekspertgruppen for Digital vurdering 30. mars (FS-17-026)
 2. Møte i ekspertgruppen for Digital vurdering 10. mai (FS-17-031)
 3. Møte i ekspertgruppen for Studentweb 20. april (FS-17-027)
 4. Møte om integrasjon av Public 360 i FS 28. april (FS-17-035)
 5. Møte om behovsutredning for systemstøtte for utdanningsledelse 4. mai (muntlig)
 6. Møte i ekspertgruppen for STAR 8. mars (muntlig)
 7. Møte i ekspertgruppen for STAR 30. mai (muntlig)

3. Orienteringssaker

 1. Status CERES
 2. Emrex og Erasmus Without Paper
 3. Status drift
 4. Status fusjoner
 5. Vitnemålsportalen
 6. Diskusjonsforum på Agora
 7. eID
 8. Studentbevis
 9. NordForum 20.-21.9.
 10. Gruppe for opptakssystemer
 11. UTF-8
 12. Sikker digital post

4. Innkomne ønsker

 1. NORD - Rutine FS651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon - utdaningsplanbasert (FS-17-004-26)
 2. HINN - Flere felt for brukernavn/epost (FS-17-004-27)
 3. UiT- Nytt underbilde Utvekslingsavtaler (FS-17-004-28)
 4. UiO - Feltet Spesialpensumtittel (FS-17-004-30)
 5. NMBU - Nytt bilde Personroller (FS-17-004-37)
 6. HSN - Ny rapport i Godkjenningsmodulen (FS-17-004-38)

5. Roller i FS

Diskusjonssak.
Oppfølgingssak 6/17. Notat fra arbeidsgruppen (FS-17-003-18)
HiOA - Rollen FS_EKS2 (FS-17-004-19)
Oppfølgingssak 10/17 UiOs beskrivelse av deres lokale rolle FS_UIO_VURD. (FS-17-004-19-1)

6. Produksjon av vitnemål

Notat fra CERES med forslag til endringer (FS-17-030)
Mail fra NTNU vedr. dato og signatur på vitnemål (FS-17-030-1)

7. Opplysninger på vitnemål om beskyttet tittel

Henvendelse fra NTNU (FS-17-003-19)

8. Campus og funksjonalitet i Vurderingsmodulen

Notat fra CERES (FS-17-025)
NORD - Campus i forhold til vurdering og undervisning (FS-17-004-25)

9. Program FS-Kontaktforum 15.-16. november 2017

Utkast til program diskuteres (FS-17-009-4)

10. Høringssak: Digitalisering av skjema

Notat fra CERES med resultat av høringsrunden (FS-17-015-5-2)

11. Godskriving av utdanning

Brev fra KD vedr. godskrivingsreglene i UH-loven (mail fra NTNU) (FS-17-003-16)
Notat fra NTNU, oppfølging av KDs brev (FS-17-003-17)
Brev fra UiB til KD vedr. godskrivingsreglene i UH-loven (FS-17-003-20)

12. Studentbevis

Oppfølgingssak 7/17 fra januar.
Notat fra UiS (FS-17-003-10)
Link til kap. 7 Betaling av semesteravgift i Forskrift om studentsamskipnader
alternativt dokument om kap. 7 (FS-17-003-10-1)

13. Høringssak: Oppmøteregistrering

Notat fra CERES med resultat av høringsrunden (FS-17-015-4-2)

14. Søknadsweb og utvekslingsavtaler

Henvendelse fra NTNU (FS-17-003-21)

15. RUST

Notat fra CERES vedr. RUST (FS-17-003-23)

16. Forslag til kursplan høsten 2017

Notat med forslag fra CERES ettersendes (FS-17-003-22)

17. Neste møte

Forslag til dato: 6.-7. september, forslag til sted ønskes

18. Eventuelt

Publisert 6. juni 2017 11:35 - Sist endret 29. mars 2022 08:58