Møte i FS-Planleggingsgruppemøte

Innkalt
Espen Kristensen, UiT
Øystein Ørnegård, UiB
Sven Erik Sivertsen, NTNU
Tor Erga, UiS
Dag Olav Nilsen, UiA
Lena Finseth, UiO
Gro Christensen, HiOA
Hans Jacob Berntsen, HSN
Marit Vartdal Engeseth, HVO
Ole Martin Nodenes, CERES
Kathy Foss Haugen, CERES
Geir Vangen, CERES
Aune Moe, CERES
Sven Petter Myhr Næss, CERES
 
 
 
 
 
Dagsorden
 

1. Referat fra møte i Planleggingsgruppen og oppfølgingssaker 

 1. Møte 25.-26. januar 2017 (FS-17-006)

2. Referatsaker

Referatene vil kun bli gjennomgått dersom det er spørsmål til innholdet i det enkelte referat. Dersom skriftlig referat ikke foreligger, vil det gis et muntlig referat.

 1. ​​Møte i ekspertgruppe for Digital vurdering 24. januar (FS-17-012)
 2. Møte i ekspertgruppe for Digital vurdering 15. februar (FS-17-017)
 3. Møte i KD 28. februar om samordning av begreper (muntlig)
 4. Møte om behovsutredning for systemstøtte for utdanningsledelse 2. mars (muntlig)
 5. Møte om integrasjon av Public 360 i FS 9. mars (muntlig)
 6. Møte i ekspertgruppen for Undervisningsmodulen 13. mars (muntlig)

3. Orienteringssaker

 1. Status CERES
 2. Emrex og Erasmus Without Paper
 3. Status drift
 4. Status fusjoner
 5. Oppstartseminaret 7. og 8. februar
 6. Ajurhold av vask mot Folkeregisteret
 7. Kobling mot KORR
 8. Vitnemålsportalen

4. FS-Brukerforum 21.-22. mars 2017

Kort evaluering av forumet

5. Innkomne ønsker

 1. HiOA - Stedkodefelt i Vurd.enhet samlebilde og Und.enhet samlebilde (FS-17-004-5)
 2. HVL- Hjemstedsadresse for utenlandske søkere (FS-17-004-6)
 3. NTNU - Funksjonalitet i bilde Kursdeltakelse i EVU-modulen (FS-17-004-8)
 4. NTNU - Registrering av samarbeidsavtaler knyttet til student (FS-17-004-9)
 5. UiO - Søkefunksjonalitet i bilde Søk institusjon i Utvekslingsavtale samlebilde (FS-17-004-10)
 6. UiS - Rapport FS120.003 Brev med resultat av opptak (FS-17-004-11)
 7. HiOA - Ny rolle for styring av LMS (FS-17-004-16)
 8. HiOA - Endring av rollen FS_OPPTAK3 (FS-17-004-17)
 9. HiOA - Endring av rollene FS_EMNE1 og FS_EMNEINFO (FS-17-004-18)
 10. HiOA - Endring av rollen FS_EKS2 (FS-17-004-19)
 11. UiO - Publisere kravelement og vise fagprofil (FS-17-004-21)
 12. HSN - Campus i Vurderngsmodulen (FS-17-004-23)

6. Diskusjonsforum

Oppfølgingssak fra januar-møtet. Notat fra CERES angående alternativer til dagens forum. (FS-17-003-11).

7. F.nr på engelske vitnemål

Oppfølgingssak fra januar-møtet (se referat, Eventuelt-sak 15 d).

8. FS-Kontaktforum 15.-16. november 2017

Diskutere aktuelle tema (FS-17-009-3)

Evaluering av FS-Kontaktforum høsten 2016 (FS-16-027-9)

Utkast til program gjennomgås på juni-møtet.

9. Rapporter på engelsk

Henvendelse fra HSN (FS-17-003-12)

10. Sensurvarsel

Henvendelse fra NTNU (FS-17-003-13).

11. Digitalisering av skjema i FS

Henvendelse fra UiS (FS-17-003-14)

12. Overskrifter i vitnemålsmaler

Diskusjonssak.
Henvendelse fra HVL (FS-17-004-7)
UHR - Mal for vitnemål (FS-17-004-7a)
HVL - Skjermbilder (FS-17-004-7b)

13. Sperrede emner

Henvendelse fra UiO (FS-17-003-15)

14. Eventuelt

 

Publisert 17. nov. 2016 09:36 - Sist endret 29. mars 2022 23:56