Møte i FS-Planleggingsgruppe

Innkalt
Espen Kristensen, UiT
Øystein Ørnegård, UiB
Sven Erik Sivertsen, NTNU
Tor Erga, UiS
Dag Olav Nilsen, UiA
Lena Finseth, UiO
Gro Christensen, HiOA
Hans J. Berntsen, HSN
Marit Vartdal Engeseth, HVO
Ole Martin Nodenes, CERES
Kathy Foss Haugen , CERES
Geir Vangen, CERES
Aune Moe, CERES
Martin Sagen, CERES
Tina Lingjærde, CERES
Agnethe Sidselrud, CERES
 
 
 
 
Dagsorden
 

1. Referat fra møte i Planleggingsgruppen og oppfølgingssaker 

 1. Møte 23. november 2016 (FS-16-055)

2. Referatsaker

Referatene vil kun bli gjennomgått dersom det er spørsmål til innholdet i det enkelte referat. Dersom skriftlig referat ikke foreligger, vil det gis et muntlig referat.

 1. Møte i styret for FSAT 7. desember 2016 (FSAT-16-132)
 2. Møte i ekspertgruppe for STAR 30. november 2016 (muntlig)
 3. ​​Møte i ekspertgruppe for Digital vurdering 13. desember 2016 (FS-16-057)
 4. Møte i ekspertgruppe for Doktorgradsmodulen 11. januar 2017 (muntlig)
 5. Møte i prosjektgruppe for ny Fagpersonweb 13. januar 2107 (muntlig)
 6. Møte om integrasjon av Public 360 i FS 11. januar 2017 (muntlig)

3. Orienteringssaker

 1. Status CERES (FSAT)
 2. Emrex
 3. Testpersoner i demobasen
 4. Canvas - valg av nytt LMS-system for UH-sektoren
 5. Status drift
 6. Systemstøtte for utdanningsledelse
 7. Automatisk sensurvarsel og kobling mot KORR

4. FS-Brukerforum 21.-22. mars 2017

Forslag til program (FS-17-002-2)

5. FS-Kontaktforum høsten 2017

Fastsette tid og sted for neste Kontaktforum

Historikk:
H-2016 Kiel-fergen
V-2016 København
H-2014 Trondheim
V-2014 Sola
V-2013 Kiel-fergen
V-2012 Helsinki
V-2011 Bodø

6. Vitnemålsportalen

Skal det være begrensninger på hvilke kvalifikasjoner som skal ut? Notat fra CERES (FS-17-003-7).

7. Innkomne ønsker

 1. HSN - Utvekslingsperson samlebilde, overgangsknapp til bildet Utvekslingsavtale (FS-16-004-64)
 2. HSN - Bilde Person/Fagperson og Person/Student, feltet Brukernavn endres til Fagperson-brukernavn og Student-brukernavn (FS-16-004-66)
 3. HSN - Rapport FS729.001 Semesterkvitteringsopplysninger, endre brukergrensesnittet til 4 avkrysningsfelt (FS-16-004-67)
 4. PHS - Antall siffer og bruk av bokstaver i kontostreng (FS-16-004-61)
 5. UiB - Rettigheter til å redigere kolonnebeskrivelser (FS-16-004-63)
 6. UiS - Rutine FS250.002 Fullføring av studierett (FS-16-004-68)
 7. DMMH - Rapport FS474.003 Deltakere und.parti med veilederinformasjon, vise e-post og mobilnr for veileder (FS-16-004-69)
 8. HVL - FS601.020 Karakterutskrift - vitnemålsvedlegg, få med informasjon om karakterfordeling (FS-16-004-70)
 9. UiO - FS352.001 Semesterregistrering (FS-16-004-74)
 10. VID - FS300.002 Aktive studiekull/klasser (FS-16-004-76)
 11. UiT - Ny rolle FS_PERSONNR (FS-16-004-78)
 12. UiT - Ny rolle i Opptaksmodulen (FS-16-004-79)
 13. UiT - Nye varianter av rollene FS_EKS1 og FS_EKS2 (FS-16-004-80)
 14. NMBU - FS205.001 Faktura, engelsk som målform (FS-16-004-81)
 15. NMBU - FS439.001 Oppretting av kursdeltaker som student (FS-16-004-82)
 16. UiO - FS718.007 Sletting av emne med prioritering, uten opptak (FS-16-004-84)
 17. UiO - Utdanningsplan, felte Emne, Opptatt (FS-16-004-85)
 18. UiS - Dato oppnådd kvalifikasjon protokoll (FS-16-004-87)
 19. UiA - Resultatgrunnlag, redigere karakter (FS-16-004-88)
 20. UiA - Betaling, fjerne studieprogram fra faktura (FS-16-004-89)
 21. UiS - FS651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon-utd.planbasert (FS-17-004-1)
  Vedlegg til saken (FS-17-004-1a)

8. Ønskelisten

 1. Gjennomgang av alle sakene på listen (FS-17-005-1) og (FS-17-005-2)
 2. Prioritering av saker

9. Diskusjonsforum

Forumet er lite brukt. Eli har hatt ansvar for å følge det opp. Skal vi beholde forumet eller finne en annen løsning? 

10. Betalingsform og registreringsform

Notat fra CERES (FS-17-003-6).

11. Vask mot Folkeregisteret

Henvendelse fra UiT (FS-17-003-1)

12. Håndtering av sperret adresse

Henvendelse fra UiO (FS-17-003-3)

13. Nye medlemmer til ekspertgruppe for Studentweb

Notat med forslag fra CERES (FS-17-003-4).

14. FS-kurs våren 2017

Notat med forslag fra CERES (FS-17-003-5)

15. Eventuelt

 
Publisert 17. nov. 2016 09:21 - Sist endret 29. mars 2022 23:56