Møte i FS-Planleggingsgruppe

Innkalt
Espen Kristensen, UiT
Øystein Ørnegård, UiB
Sven Erik Sivertsen, NTNU
Tor Erga, UiS
Dag Olav Nilsen, UiA
Lena Finseth, UiO
Eli Vangen, NTNU
Gro Christensen, HiOA
Hans J. Berntsen, HSN
Marit Vartdal Engeseth, HVO
Ole Martin Nodenes, FSAT
Geir Vangen, FSAT
Aune Moe, FSAT
Christian Thorn, FSAT
Agnethe Sidselrud, FSAT
Kathy Foss Haugen , FSAT
 
 
 
Dagsorden
 

1. Referat fra møte i Planleggingsgruppen og oppfølgingssaker 

 1. Møte 6.-7. august 2016 (FS-16-043)
  Notat fra UiT og UiO - Oppfølgingssak 18/16 Oppmøteregistrering og obligatoriske aktiviteter (FS-16-007-14)

2. Referatsaker

Referatene vil kun bli gjennomgått dersom det er spørsmål til innholdet i det enkelte referat. Dersom skriftlig referat ikke foreligger, vil det gis et muntlig referat.

 1. Møte i styret for FSAT 21. september (FSAT-16-95)
 2. Møte i styret for FSAT 19. oktober (FSAT-16-113)
 3. Møte i ekspertgruppe for Undervisningsmodulen 8. september (FS-16-045)
 4. Møte i ekspertgruppe for STAR 21. september (STAR-16-002)
 5. ​​Møte i ekspertgruppe for Studentweb 18. oktober (FS-16-052)
 6. Oppstartseminar for ekspertgruppe for ROMS 8. november (muntlig)

3. Orienteringssaker

Brukermedvirkning i FSAT (FSAT-16-115)

4. FS-Kontaktforum 21.-22. november

Kort evaluering av forumet.

5. FS-Brukerforum 21.-22. mars 2017

Versjon 1 Utkast til program (FS-16-036-6a)

Versjon 2 Utkast til program (FS-16-036-6b)

Vi har reservert plenumssal for 200 deltakere, overnatting for 120 deltakere og grupperom på Thon Hotel Arena i Lillestrøm. Det er reservert 30 rom for ankomst dagen før.

6. Høringssak om program- og emneinformasjon i Vitnemålsportalen

Vedtakssak. Oppsummeringsnotat med høringssvar fra institusjonene (FS-16-053-2)

7. Arbeidet med felleskoder

Diskusjonssak.
Notat med status for arbeidet som er gjort (FS-16-054-1)
Oversikt felleskoder (FS-16-054-2)
Felleskoder behandling (FS-16-054-3)
Forslag felleskoder og konvertering (FS-16-054-4)

8. Innkomne ønsker

 1. HSN - Utvekslingsperson samlebilde, overgangsknapp til bildet Utvekslingsavtale (FS-16-004-64)
 2. HSN - Bilde Person/Fagperson og Person/Student, feltet Brukernavn endres til Fagperson-brukernavn og Student-brukernavn (FS-16-004-66)
 3. HSN - Rapport FS729.001 Semesterkvitteringsopplysninger, endre brukergrensesnittet til 4 avkrysningsfelt (FS-16-004-67)
 4. PHS - Antall siffer og bruk av bokstaver i kontostreng (FS-16-004-61)
 5. UiB - Rettigheter til å redigere kolonnebeskrivelser (FS-16-004-63)
 6. UiS - Rutine FS250.002 Fullføring av studierett (FS-16-004-68)
 7. DMMH - Rapport FS474.003 Deltakere und.parti med veilederinformasjon, vise e-post og mobilnr for veileder (FS-16-004-69)
 8. HVL - FS601.020 Karakterutskrift - vitnemålsvedlegg, få med informasjon om karakterfordeling (FS-16-004-70)

9. Risikovurdering av FSAT

Identifisere risikoer.

10. Forsøksprosjekt med webinarer som kursform

Forslag fra FSAT for vårsemesteret 2017 (FS-16-007-15)

11. Eventuelt

 
Publisert 27. apr. 2016 15:02 - Sist endret 29. mars 2022 23:56