Vurderingsmodulen

Følgende institusjoner har kompetanse på vurderingsmodulen, og kan kontaktes for erfaringsutveksling:

Kontroll av obligatoriske undervisningsaktiviteter
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Forsvarets høgskoler
Høgskolen i Innlandet
Universitetet i Sørøst-Norge
Høgskulen på Vestlandet
Nord universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
UiT Norges arktiske universitet

 

Eksamensplanlegging/romplassering
Diakonhjemmet Høgskole
Høgskolen i Innlandet
Universitetet i Sørøst-Norge
Høgskulen på Vestlandet
Nord universitet
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige universitet
Universitetet i Agder
UiT Norges arktiske universitet

 

Eksamensbemanning
Universitetet i Sørøst-Norge
Høgskolen i Innlandet
Høgskulen på Vestlandet
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
UiT Norges arktiske universitet


 

Håndtering av oppgaver (innlevering/titler o.l.)
Høgskolen i Innlandet
Universitetet i Sørøst-Norge
OsloMet – Storbyuniversitetet
Høgskolen på Vestlandet
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige universitet
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
UiT Norges arktiske universitet

 

Klage og begrunnelse
Høgskolen i Innlandet
OsloMet – Storbyuniversitetet
Universitetet i Sørøst-Norge
Høgskolen på Vestlandet
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
UiT Norges arktiske universitet

 

Vurderingskombinasjoner
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Diakonhjemmet Høgskole
Forsvarets høgskoler
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde
OsloMet – Storbyuniversitetet
Universitetet i Sørøst-Norge
Høgskulen på Vestlandet
Nord universitet
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige universitet
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
UiT Norges arktiske universitet

 

Modulen generelt
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde
Universitetet i Sørøst-Norge
Høgskulen på Vestlandet
Nord universitet
Norges idrettshøgskole
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige universitet
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
UiT Norges arktiske universitet

 

Publisert 14. okt. 2012 22:36 - Sist endret 30. nov. 2020 11:29