Utvekslingsmodulen

Følgende institusjoner har kompetanse på utvekslingsmodulen, og kan kontaktes for erfaringsutveksling:

Utvekslingsmodulen
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Universitetet i Sørøst-Norge 
Høgskolen i Innlandet
OsloMet – Storbyuniversitetet
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige universitet
Samisk høgskole
Universitetet i Agder
Universitetet i Oslo
UiT Norges arktiske universitet

 

Publisert 14. okt. 2012 21:57 - Sist endret 30. nov. 2020 11:27