Utdanningsplaner

Følgende institusjoner har kompetanse på utdanningsplaner, og kan kontaktes for erfaringsutveksling:

Utdanningsplaner
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Dronning Mauds Minne Høgskole
Forsvarets høgskoler
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde
OsloMet – Storbyuniversitetet
Universitetet i Sørøst-Norge
Høgskulen på Vestlandet
Norges idrettshøgskole
Norges Teknis-Naturvitenskapelige universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
UiT Norges arktiske universitet

 

Publisert 15. okt. 2012 12:44 - Sist endret 30. nov. 2020 11:27