Studieelementer

Følgende institusjoner har kompetanse på studieelementer, og kan kontaktes for erfaringsutveksling:

Modulen generelt
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Dronning Mauds Minne Høgskole
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde
OsloMet – Storbyuniversitetet
Universitetet i Sørøst-Norge 
Høgskulen på Vestlandet
Norges idrettshøgskole
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
UiT Norges arktiske universitet

 

Emnesamling
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Dronning Mauds Minne Høgskole
Høgskolen i Innlandet
OsloMet – Storbyuniversitetet
Universitetet i Sørøst-Norge
Høgskulen på Vestlandet
Norges idrettshøgskole
Samisk høgskole
Universitetet i Oslo

 

Krav/regler (vektingsreduksjon, forkunnskapskrav o.l.)
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Dronning Mauds Minne Høgskole
OsloMet – Storbyuniversitetet
Høgskulen på Vestlandet
Norges idrettshøgskole
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
UiT Norges arktiske universitet
Publisert 15. okt. 2012 12:38 - Sist endret 30. nov. 2020 11:24