Semesterregistrering

Følgende institusjoner har kompetanse på semesterregistering, og kan kontaktes for erfaringsutveksling:

Semesterregistrering
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Høgskolen i Innlandet
Universitetet i Sørøst-Norge
Høgskulen på Vestlandet
OsloMet – Storbyuniversitetet
Norges idrettshøgskole
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
UiT Norges arktiske universitet

 

Publisert 15. okt. 2012 12:46 - Sist endret 30. nov. 2020 11:23