LMS-integrasjon fra FS

Følgende institusjoner har kompetanse på LMS-integrasjon fra FS, og kan kontaktes for erfaringsutveksling:

Fronter
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
OsloMet – Storbyuniversitetet
Universitetet i Sørøst-Norge
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige universitet
Universitetet i Agder
UiT Norges arktiske universitet

 

It's Learning
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige universitet
Publisert 14. okt. 2012 21:22 - Sist endret 30. nov. 2020 11:21