Kvalifikasjonsmodulen

Følgende institusjoner har kompetanse på kvalifikasjonsmodulen, og kan kontaktes for erfaringsutveksling:

Kvalifikasjonsmodulen
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Dronning Mauds Minne Høgskole
Forsvarets høgskoler
Høgskolen i Innlandet
OsloMet – Storbyuniversitetet
Universitetet i Sørøst-Norge
Høgskulen på Vestlandet
Nord universitet
Norges Idrettshøgskole
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige universitet
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
UiT Norges arktiske universitet
Publisert 25. aug. 2016 09:44 - Sist endret 30. nov. 2020 11:13