Import/eksport av data

Følgende institusjoner har kompetanse på import/eksport av data, og kan kontaktes for erfaringsutveksling:

Webservice
OsloMet – Storbyuniversitetet
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetet i Stavanger

 

XML-uttrekk
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetet i Agder
Universitetet i Stavanger
UiT Norges arktiske universitet
Publisert 14. okt. 2012 21:26 - Sist endret 30. nov. 2020 11:20