Godkjenningsmodulen

Følgende institusjoner har kompetanse på godkjenningsmodulen, og kan kontaktes for erfaringsutveksling:

Godkjenningsmodulen
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Forsvarets høgskole
Universitetet i Sørøst-Norge
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde
Høgskolen på Vestlandet
Norges musikkhøgskole
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige universitet
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
UiT Norges arktiske universitet

 

Publisert 14. okt. 2012 20:43 - Sist endret 30. nov. 2020 11:20