Betalingsmodulen

Følgende institusjoner har kompetanse på betalingsmodulen, og kan kontaktes for erfaringsutveksling:

Betalingsmodulen
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde
OsloMet – Storbyuniversitetet
Universitetet i Sørøst-Norge
Høgskulen på Vestlandet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Samisk høgskole
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger

 

Publisert 15. okt. 2012 12:16 - Sist endret 30. nov. 2020 11:18