Institusjoner som bruker FS

Oversikt over alle institusjoner med VPD-base og nettside

Tips: Klikk på aktuell kolonnetittel for å sortere listen alfabetisk/kronologisk.

Institusjonsnavn

Akronym Inst.nr VPD-base Nettside
Ansgar Høyskole AHS 255 FS01 https://www.ansgarhogskole.no
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo  AHO 189 FS02 https://www.aho.no
Barratt Due musikkinstitutt BDM 1526 FS02 https://www.barrattdue.no

MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

MF 190 FS02 https://www.mf.no
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH 253 FS04 https://www.dmmh.no
Fjellhaug Internasjonale Høgskole  FIH 258 FS02 https://fih.fjellhaug.no
Forsvarets høgskole FORSV 1627 FS04 https://www.forsvaret.no/om-forsvaret/organisasjon/FHS
Høgskulen på Vestlandet  HVL 203 FS03 https://www.hvl.no
Høgskolen i Innlandet HInn 209 FS04 https://www.inn.no/
Høgskolen i Molde  HiMolde 211 FS03 https://www.himolde.no
Høgskolen i Østfold HiOf 224 FS01 https://www.hiof.no
Høgskulen i Volda  HiVolda 223 FS03 https://www.hivolda.no
Høyskolen Kristiania  HK 1615 FS02 https://www.kristiania.no
Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS KRUS 1661 FS04 https://www.krus.no
Kunsthøgskolen i Oslo  KHiO 260 FS03 https://www.khio.no
Lovisenberg diakonale høgskole LDH 230 FS05 https://www.ldh.no
NLA Høgskolen  NLA 254 FS03 https://www.nla.no
Nord universitet Nord 204 FS05 https://www.nord.no
Norges handelshøyskole NHH 191 FS04 https://www.nhh.no
Norges idrettshøgskole  NiH 150 FS02 https://www.nih.no
Norges musikkhøgskole  NMH 178 FS02 https://www.nmh.no
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU 194 FS07 https://www.ntnu.no
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet  NMBU 192 FS01 https://www.nmbu.no
Noroff Noroff 259 FS01 https://www.noroff.no/
OsloMet – Storbyuniversitetet OsloMet 215 FS02 https://www.oslomet.no
Politihøgskolen  PHS 233 FS04 https://www.phs.no
Sami allaskuvla/Samisk høgskole SA/SH 231 FS05 https://samas.no
Universitetet i Agder  UiA 201 FS01 https://www.uia.no
Universitetet i Bergen UiB 184 FS08 https://www.uib.no
Universitetet i Oslo UiO 185   https://www.uio.no
Universitetet i Stavanger  UiS 217 FS03 https://www.uis.no
Universitetet i Sørøst-Norge USN 222 FS01 https://www.usn.no
UiT Norges arktiske universitet   UiT 186 FS06 https://www.uit.no
UNIS - The University Centre in Svalbard UNIS 195 FS06 https://www.unis.no
VID vitenskapelige høgskole VID 251 FS05 https://www.vid.no
HK-dir. - Samordna opptak  SOOP 301 FS04 https://www.samordnaopptak.no
Publisert 1. juni 2012 15:55 - Sist endret 4. feb. 2022 10:42