Presentasjoner FS-Kontaktforum 2016, høst

Presentasjonene er i PDF-format

Ny digital hverdag v/Ole Martin Nodenes
Personverndirektivet og den digitale utviklingen v/Eirin Oda Lauvset, Datatilsynet
Hvordan vil det nye personverndirektivet og den digitale utviklingen påvirke FS og applikasjoner v/Sadia Zaka, FSAT
Nytt fra FS v/Geir Vangen, FSAT
Vitnemålsportalen v/Marte Holhjem, FSAT
Arbeidsoppgaver 2017 v/Kathy Foss Haugen, FSAT
Presentasjon av STAR v/Ragnar E Pettersen, FSAT
Nytt fra FSAT, brukermedvirkning og andre aktuelle tema v/Kathy Foss Haugen, FSAT
Behandling av personopplysninger i FS og institusjonens plikter som behandlingsansvarlig v/Sadia Zaka, FSAT
Publisert 2. des. 2016 10:48 - Sist endret 29. mars 2022 14:12