Program FS-Brukerforum 23.-24.03.2021

Vi gjør oppmerksom på at det kan komme endringer til programmet.

Program FS-Brukerforum 23. - 24.03.2021

 

Klikk her for utskriftsvennlig versjon
Oppdatert pr. 15.03.2021

Vi håper du kan ta deg tid til å evaluere arrangementet ved å svare på noen få spørsmål via vårt nettskjema. Tilbakemeldinger fra deltakere er viktige for å vite hva dere mener er viktig å tenke på ved neste anledning. 

Link til evalueringsskjema

Presentasjoner: Klikk på tittelen til den enkelte sesjon, eller se egen link under programmet.

Gå til dag 2

 

Tirsdag 23. mars
09:00 - 09:30

Innlogging åpner. Mingling - ta en kaffekopp og en prat med kolleger

09:30 - 09:35

Velkommen  - praktiske opplysninger m.m.
Seksjonssjef Marte Holhjem

09:40- 10:10

Arbeidsoppgaver 2021 og videre planer på det studieadministrative området
Avdelingsdirektør for utdanningstjenester,Terje Mørland

10:15 - 11:00 Education Ecosystem of the Future
Research Vice President Jan-Martin Löwendahl, Gartner Research
11:00 - 11:45 Lunsjpause 45 min
11:45 - 12:15

Modernisering av studieadministrative fellestjenester
Først - Forprosjektet for Modernisering av studieadministrative fellestjenester startet opp i januar 2021.  
Tema: Hva er Først? Prosjektstatus, noen tidlige funn fra Først, videre planer fra Først til Moderniseringsarbeid, brukermedvirkning. 

Prosjektleder Maria Segerkvist Kumle, Unit

12:20 - 12:40

Håndtering av sensitiv informasjon
Tema: Personopplysninger, personvern, taushetsplikt
Seniorrådgiver Per Gunnar Hillesøy, UiB

Oversikt over spørsmål fra deltakere og svar fra Hillesøy om temaet.

12:40- 12:55 Pause 15 min, over til parallellsesjoner

 

12:55 - 14:30 PARALLELLSESJONER
12:55-13:40

Sesjon 1 A
Ph.d. og dokumentopplasting ifm søknad

Sesjon 1 B
Digitalisering av begrunnelse og klage
 

Sesjon 1 C
Tilbakeskriving av obliger fra Canvas til FS (app som er installert i Canvas)

 

UiO presenterer deres robotiserte løsning for søkere til ph.d.-program og deler erfaringer.

Presentasjon

 

 

NTNU forteller om prosessen med innføring ved NTNU og viser litt statistikk på utvikling.

Presentasjon fra NTNU

UiS viser statistikk over endringer som har skjedd
etter digitalisering og statistikk på om sensorer leverer begrunnelse/klagesensur innen fristen eller ikke.

Presentasjon fra UiS

UiO presenterer hvordan prosessen for begrunnelse og klage i FS, Studentweb og Inspera
presenteres på deres nettsider. En relativt kompleks
løsning som kan være vanskelig å forstå for brukerne. Gode veiledninger er derfor avgjørende.
UiO forteller også litt om utfordringene de har møtt.

Henvisning til UiOs nettsider om arbeidsflyt for begrunnelse og klage og om kjente utfordringer og uklarheter i Inspera

UiT deler sine erfaringer med utrullingen av tilbakeskrivingsappen. 

Presentasjon fra UiT

USN tar en gjennomgang av de tekniske forutsetningene.

Presentasjon fra USN

 

 

  Foredragsholder: Senioringeniør Karen Skadsheim Sikkeland, UiO Foredragsholdere:
Rådgiver Andreas Sylte, NTNU
Seksjonssjef Tor Erga, UiS

Overingeniør Petter Bogen Sydhagen, UiO
Foredragsholdere: Prosjektleder Jøran Indseth og seniorrådgiver Espen Kristensen, UiT
Seksjonssjef Lars Vemund Solerød, USN

13:40- 13:50 Pause 10 min og bytte av sesjon

 
13:50-14:20 Sesjon 2 A
Lynkurs i flettefiler
Sesjon 2 B
Politiattester
 

Hva er en flettefil?
Bruk av FS-verktøyet "Behandle flettefiler" til å slå sammen eller skille personer fra flere flettefiler.
SMS og E-post ved hjelp av flettefiler.

Presentasjon

UiOs veiledning om filtrering

UiT viser sin løsning i å bruke Studentweb til innsamling av politiattester.

Presentasjon

  Foredragsholder: Overingeniør Michael Grude, UiO Foredragsholdere: Seniorrådgiver Espen Kristensen og prosjektleder Jøran Indseth, UiT

Opp

Onsdag 24. mars
09:00 - 09:30

Innlogging åpner. Mingling - ta en kaffekopp og en prat med kolleger

09:30- 09:35 Velkommen  - praktiske opplysninger m.m.
Seksjonssjef Marte Holhjem
09:40- 10:25

1. Robotisering i FS - den moderne administrasjonen

FS-teamet ved UiA har i 2020 jobbet mye med nye teknologier, deriblant robotiseringsoppgaver (RPA) mot FS. FS er et system som er godt egnet for robotisering, både fordi felter i FS enkelt kan identifiseres av roboten, men også fordi strukturen i FS er godt egnet for logisk saksbehandling.

Presentasjonen gir en innsikt i arbeidet med RPA på UiA samt svar på en del essensielle spørsmål: Hvorfor robotisering? Hvilke gevinster er vi ute etter? Er RPA til hinder for fellesløsninger?

Rådgiver Kevin Adriaansen, UiA

2. Automatisert saksbehandling av registrerte oppmøtedata

Det finnes et utall regler for hvordan oppmøte (eller mangel på oppmøte) til undervisningen skal føre til godkjenning av obligatoriske aktiviteter, inndragning av plass på et emne eller overføring til en annen variant av eksamen.

Frem til nå har det vært tungt å bruke data om oppmøte til å følge opp reglene. Studiekonsulentene har måttet telle og håndpunsje fra oppmøte til undervisningsmelding, eller fra oppmøte til vurderingsmelding.  (For store emner har UiOs fs-hjelp skrevet SQL-setninger for å gjøre jobben.) 

UiO viser eksempler på hvordan data fra oppmøteregistrering i Fagpersonweb nå enkelt kan brukes til å håndheve reglene med den nye rutinen FS475.001 Behandling av oppmøtedata.

Overingeniør Michael Grude, UiO

10:30 - 10:50

Digitalisering av vitnemål
Vi er nå i ferd med å digitalisere vitnemål for høyere utdanning, første versjon av et digitalt vitnemål testes i disse dager. Våren 2021 vil de første studentene kunne få et digitalt vitnemål i stedet for eller i tillegg til et papirvitnemål. Hva må gjøres for å ta dette i bruk? Hva vil være neste steg i utviklingen av digitalt vitnemål?

Spørsmål og svar om digitale vitnemål

Fagdirektør Geir Vangen, Unit

10:50 - 11:35 Lunsjpause 45 min, gå til parallellsesjoner

11:35-12:05

Sesjon 1 A
Block chain til bruk for vitnemål

Sesjon 1 B
Nytt fra STAR

 

Blockchain er en relativt ny teknologi som dukker opp når det
snakkes om alt fra digital kunst, sporing av medisin, anonyme 
transaksjoner på det mørke nettet og handel med 
kryptovalutahandlere.   

Men hva er block chain, og hvorfor er den relevant innen
studieadministrasjon? 

Tema for sesjonen er en ikke teknisk forklaring av teknologien. 

Refleksjon over interessante bruksområder innen området sikring 
av data, som for eksempel   “Ta vare på bevis på oppnådde resultater”. 
Vi ser også på noen av EUs initiativer innen området. 

Kobling mot EU-initiativene .

Vi skal se nærmere på to nye rapporter som er kommet i
STAR denne våren.

1. Med ny databehandleravtale for FS har vi kunnet lage
en rapport som inneholder aggregerte data for hele
sektoren. Rapporten inneholder kvalifikasjoner, utveksling
studiepoeng og doktorgrader. Her kan en sammenligne
egne aggregerte tall fra andre institusjoner.

2. Det er utarbeidet en rapport som viser rapportert
studiepoengproduksjon og kandidatproduksjon, samt
prognoser på hva det vil innebære av økonomisk
uttelling, basert på disse rapporterte tallene.

Presentasjon

  Foredragsholder: Prosjektleder Maria Segerkvist Kumle, Unit Foredragsholder: Senioringeniør Ragnar Edgren Pettersen, Unit

12:05 - 12:15 Pause 10 min og bytte av sesjon

 

12:15-12:45

Sesjon 2 A
Vurdering i EpN

Sesjon 2 B
Studentoppgaver i utvikling av studieadministrative tjenester

 

EpN har fått funksjon for oppretting av vurderingskombinasjoner.
Løsningen er utviklet med tanke på at emne-ansvarlige selv
skal kunne opprette vurderingsordninger.
Vurderingskombinasjon er et relativt komplisert og liberalt bilde
i FS. Bruk av funksjonen i EpN innebærer at institusjonen/
administrator tar stilling til en rekke begrensningsmuligheter, og
avveier brukeropplevelse opp mot fleksibilitet. 

Sesjonen vil være en demonstrasjon av løsningen med fokus på
administrators oppgaver i klargjøring for bruk.

Presentasjon

Spørsmål og svar

Studenter ved UiA har, som del av studiet de siste årene, gjennomført
bacheloroppgave og arbeidspraksis ved Studieavdelingen.

Vi deler her studentenes og våre erfaringer med dette.

Presentasjon

  Foredragsholder: Senioringeniør Kjartan Iversen, Unit Foredragsholder: Seniorrådgiver Dag Olav Nilsen, UiA

12:45 - 13:05 Pause 20 min. Tilbake til plenum

Opp

13:05 - 13:50

Arbeidslivsportalen
Status ALP, fase 2 av applikasjonen, erfaringer med piloten.
Senioringeniør Knut Løvold, Unit

13:50 - 14:00 Avslutning
Seksjonssjef Marte Holhjem
Publisert 4. mars 2021 15:08 - Sist endret 30. mars 2022 09:10