Møte i ekspertgruppe for vurdering

Dagsorden

  1. Godkjenning av referat fra forrige møte
  2. Innkomne saker på ønskelista
  3. Automatisk opprettelse av prøve
  4. Roller
  5. Forbedring av funksjonalitet rundt eksamens tilpasninger i FS
  6. Eventuelt 
Publisert 18. feb. 2020 11:26 - Sist endret 29. mars 2022 08:58