Referat fra møte i ekspertgruppen for undervisning

Til stede

Thor Højgaard Anti, NMBU
Anna Laupsa Helvik, HVL
Asger Hagerup, NTNU
Petter Kjær, UiB
Thomas Nilsen, NORD
Siv Marit Nordhagen, OsloMet
Linda Novak, VID
Sven Petter Myhr Næss, Unit
Kai Quale, Unit
 

Forfall:

Nils Christian Fareth
Pål Erik Megaard

Agenda

Møtet ble arrangert som nettmøte.

 

1. Godkjenning av referat fra forrige møte (Referat)

Referatet ble godkjent

 

2. Orienteringssaker

Ingen spesielle orienteringssaker, annet enn at situasjonen med coronaviruset kan få følger for gjennomføringen av ulike prosjekter. Mer om dette under sak 3 og 4.

 

3. Status Arbeidslivsportalen 

Utviklingsteamet jobber mot hovedleveranse i sommer. Som tidligere beskrevet, har prosjektet delt opp utviklingen i fire delleveranser:

  1. Planlegging av praksisaktiviter fra UH-admin og bestilling til praksissted
  2. Praksisstedene blir koblet på og kan svare på bestilling av plasser og oppgi kapasitet innen den enkelte praksisperiode
  3. Manuell fordeling av studenter på praksisplass og skriving til FS.
  4. Automatisk fordeling av studenter på praksisplass, formidling av resultat og funksjoner for studenter. 

Delleveransene 1 og 2 er ferdig i henhold til tidsskjema, og vi jobber nå delleveranse 3. 

At arbeidsplassen er stengt grunnet coronaviruset kan ha følger for progresjonen, men inntil videre jobber teamet etter skjema.. 

 

4. Implementering av ny undervisningsmodul - videre planer

Videreføring av arbeidet med ny modul, som bl.a. inneholder strukturelle endringer, er satt på arbeidslisten for 2020. Arbeidet kan imidlertidg ikke starte opp før til høsten. 

Unit har laget en rekke konverteringsviewer som skal gjøre det lettere å planlegge innføringen av den nye modellen, særlig med tanke på integrasjoner og testing av data. 

Link til view-dokument

Kai gikk gjennom viewene på møtet og dokumentet har blitt sendt ut til gruppa i etterkant.

Vi ber om innspill etter intern gjennomgang på institusjonene.

Viewene må suppleres av avviksrapporter som viser emner med avvikende struktur som kan gi rare/gale resultater i konverteringen.

 

5. Innkomne saker og ønsker

    a) UiO: Endringslogg fra und.akt. samlebilde om to LMS-felt (JIRA-949)

Ønsket er allerede implementert.

    b) UiB: Bedre sortering i underbildet timeplan (JIRA-950)

Saken er løst til FS8.2.10r1.

 

6. Eventuelt

Nytt møte berammes senere. 

 

 

 

Publisert 23. mars 2020 13:02 - Sist endret 29. mars 2022 08:58