Møte i ekspertgruppen for undervisning

Innkalt

Thor Højgaard Anti, NMBU
Nils Christian Fareth, UiT
Anna Laupsa Helvik, HVL
Asger Hagerup, NTNU
Petter Kjær, UiB
Pål Erik Megaard, UiO
Thomas Nilsen, NORD
Siv Marit Nordhagen, OsloMet
Linda Novak, VID
Sven Petter Myhr Næss, Unit
Kai Quale, Unit
Geir Vangen, Unit

Agenda

NB! Møtet blir arrangert som nettmøte. Link til møterom sendes ut i forkant av møtet.

 

1. Godkjenning av referat fra forrige møte (Referat)

2. Orienteringssaker

3. Status Arbeidslivsportalen 

4. Implementering av ny undervisningsmodul - videre planer

5. Innkomne saker og ønsker

    a) UiO: Endringslogg fra und.akt. samlebilde om to LMS-felt (JIRA-949)

Ønsket er allerede implementert.

    b) UiB: Bedre sortering i underbildet timeplan (JIRA-950)

Saken er løst til FS8.2.10r1.

 

6. Eventuelt

 

 

Publisert 4. mars 2020 08:41 - Sist endret 29. mars 2022 08:58