Møte i ekspertgruppen for undervisning

Innkalt

Thor Højgaard Anti, NMBU
Nils Christian Fareth, UiT
Håvard Moe Hagen, HVL
Asger Hagerup, NTNU
Petter Kjær, UiB
Pål Erik Megaard, UiO
Thomas Nilsen, NORD
Siv Marit Nordhagen, OsloMet
Linda Novak, VID
Sven Petter Myhr Næss, Unit
Kai Quale, Unit
Geir Vangen, Unit
 

Agenda

1. Godkjenning av referat fra forrige møte

2. Orienteringssaker

3. Ny undervisningsmodul - "fase 2".

Utkast til plan for fase 2

4. Kort status Arbeidslivsportalen

5. Innkomne saker og ønsker

    a) UiT: Dashboard for undervisning (JIRA FS-869)

    b) Nord: Oppretting av undervisningsenheter - filtrere bort praksisemner (JIRA FS-868)

6. Eventuelt

 

 

Publisert 4. sep. 2019 14:34 - Sist endret 29. mars 2022 08:58