Møte i ekspertgruppen for undervisning

Innkalt

Thor Højgaard Anti, NMBU
Nils Christian Fareth, UiT
Håvard Moe Hagen, HVL
Asger Hagerup, NTNU
Petter Kjær, UiB
Pål Erik Megaard, UiO
Thomas Nilsen, NORD
Siv Marit Nordhagen, OsloMet
Linda Novak, VID
Sven Petter Myhr Næss, Unit
Kai Quale, Unit
Geir Vangen, Unit
Stig Benserud, Unit (sak 4)
Sigrid Kjøbli, Arbeidslivsportalen

Agenda

 1. Referat fra møte 21.1.2019
  Link til referat
   
 2. Status Arbeidslivsportalen
   
 3. Status for undervisningsmodulen
  FS 8.2.2
   
 4. Campus på undervisning
  Notat fra Stig Benserud
   
 5. Oppmøteregistrering - oppfølging av høringssak 
  Saksfremlegg -  JIRA-824
  Opprinnelig høringssnotat
   
 6. Innkomne ønsker
  a) Arv av rom-mal ved kjøring av rutine FS408.001 (JIRA-825)
   
 7. Eventuelt
  Neste møte
Publisert 24. apr. 2019 13:40 - Sist endret 29. mars 2022 08:58